Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

דיוויד מטאס: זאת אחריותו של כל אחד להפסיק את הפשעים המרושעים

יוני 23, 2009 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

ב-11 ביולי 2009, נערכה ועידה בסניף אוסקה של הקואליציה לחקירת הרדיפה של פאלון גונג (CIPFG) , בה דווח על העובדות האחרונות של קצירת האיברים על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני. דיוויד מטאס, עו"ד מפורסם לזכויות אדם שזכה בפרסים קנדיים ובינלאומיים, כולל מדליה מליגת המושל הכללי הקנדי, ציטט מקרים רבים של קצירת איברים בידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), שיש בהם כדי להדליק נורה אדומה, הוא ציין שיש מספיק עובדות כדי להוכיח שפשעים אלה ממשיכים עד היום.

כנס לדיווח עובדות אחרונות לקצירת האיברים בידי המק"ס

גב' ג'ין זי-רונג מתארת את חווית הרדיפה האישית על ידי המשטר הקומוניסטי

מטאס הסביר בנאום שלו שהשתלות איברים הינו מקור הכנסה חשוב למכונים הרפואיים של המשטר הקומוניסטי. בנוסף, תקופה ההמתנה לאיברים קצרה מאד בסין. עניין של ימים ספורים. במדינות אחרות זה לוקח כמה חודשים אם לא שנים. זה  מוכיח שישנה אוכלוסיה גדולה של ספקי איברים שאפשר להרוג בכל עת לפי צורכי החולה.

פאלון גונג הוא תרגול צ'י-גונג שנחשף לציבור בשנת 1992. בתחילתו קידם אותו המשטר הקומוניסטי הסיני נמרצות. בכל אופן, בשנת 1999 החל המשטר בדיכוי הפאלון גונג, בגלל שהעקרונות אמת, חמלה וסובלנות (עקרונות היקום עליהם מבוססת השיטה, המת') התנגשו בצורה חריפה עם נוהג המק"ס להפצת שקרים, נקיטת אמצעי אכזריות ואלימות. מאז, מתרגלי פאלון גונג שסירבו לוותר על אמונתם נכלאו (לרוב ללא משפט המת'). רבים מהמתרגלים נעלמו ונכחדו. מטאס אמר שפאלון גונג אינו ארגון ואינו התארגנות הפועלת נגד המשטר. יש רק כמה סטים של תרגילים וקווי עקרונות מנחים. כל אחד יכול לתרגל פאלון גונג מבלי הצורך להירשם או להצטרף לארגון. כל אחד יכול להפסיק לפי רצונו. כל מידע אודות רשימת אתרי תרגול מפורסם באינטרנט. מר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון גונג, פרסם ספרים ונשא הרצאות לצבור. אפשר למצוא ספרים והרצאות אלה בחנויות ספרים ובאינטרנט. מר לי הונג-ג'י הוא פשוט מנהיג רוחני, לא עומד בראש ארגון כלשהו. מאחר ואין מבנה ארגוני לפאלון גונג, אין למק"ס אפשרות לפקח עליו. מסיבה זו, המשטר ברוטאלי ביותר בדיכוי הפאלון גונג. המשטר חש מאוים על ידי מיליונים של מאמינים השואפים להיות הגונים וישרים. ממה שהמשטר הנבל והמושחת פוחד מכל זה מאנשים השואפים לדבוק בצניעות והגינות. אם אף אחד לא לוקח שוחד, איך המשטר המושחת יכול להציע אותו? אם אין אפשרות להציע שוחד. המק"ס אינו יכול לנהל דו-שיח עם מתרגלי פאלון גונג. הוא יכול רק להשתמש באלימות.

בגלל המדיניות המבוצעת על ידי המק"ס, הרבה מתרגלים שנעצרו שלא כחוק סירבו למסור את שמותיהם, כתובותיהם או מקום עבודתם כדי לא לסבך את משפחתם. כתוצאה מזה הם הפכו למטרה נוחה כקורבנות לשדידת איברים ולאחר מכן להיעלמותם.

מטאס  הבהיר בנאומו שתופעת קצירת איברים זו הפרה את הבסיס למוסריות אנושית והנורמה הבסיסית בקהילייה להשתלות איברים הבינלאומית. זו הפרה החמורה ביותר של זכויות אדם. כעו"ד לזכויות אדם אמר מטאס: "זו אחריותי לספר לכל אחד אודות קצירת האיברים. הזוועות אלו המתרחשות בסין קוראות תיגר למצפון האנושי, לא רק לאוכלוסיה החיה בסין, אלה גם לכל האנשים ברחבי העולם. כל אחד ששמע על זה, חייב להתקומם ולשים קץ לזה".

במשך הועידה גב' ג'ין זי-רונג שחזרה את התנסותה האישית כשנרדפה על ידי המק"ס. היא נעצרה על חלוקת עלוני פאלון גונג. הוחזקה בכלא במשך 18 חודשים. בכלא, נקשרה למיטה שאמורה להיות לשימוש אסירים מוגבלים על סף המוות. האכילו אותה בכוח. היא עברה גם בדיקות דם ללא כל סיבה. היא סיפרה שהיו מתרגלי פאלון גונג שלא חזרו (לתאיהם, המת') אחר בדיקת הדם.

גב' מינג שיאה עורכת ראשית של כתב עת סיני חודשי ביפן, סיפרה ששמעה בעת שהייתה בסין על קצירת איברים רק מאלו שנדונו להוצאה להורג. היא קישרה שיטה זו עם מה שקורה היום למתרגלי הפאלון גונג, היא חשה שהמק"ס גרם לעצמו להיות אויב של העם הסיני כולו.

מר יאמאגוּצ'י, מומחה למערכת העצבים של המוחית, אמר בוועידה שדיווחים מהשנים האחרונות מצביעים שיפן הינה המדינה עם המספר הרב ביותר לקליטת איברים בעולם. אין שום רע לשאיפה שלנו לגוף בריא. מצד שני אין זה נכון להשיג זאת על ידי רצח אדם אחר. שדידת האיברים על ידי המק"ס השפיע בכבדות עליו. הוא מאמין שיפן נוטלת חלק באחריות בנושא זה.