Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עצרת לתמיכה ב-55 מיליון מתנערים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית בטורונטו, קנדה

יוני 4, 2009 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

ב-30 במאי אחר הצהריים, מרכז שירותי הטואידנג (תנועה להתנערות מהמפלגה הקומוניסטית הסינית – מק"ס) של טורונטו ארגן עצרת ליד מרכז קניות סיני, במפגש הרחבות שדרות טילס וקנדי. העצרת הייתה מיועדת לתמוך ב-55 מיליון אנשים שהתנערו באופן פורמאלי מן המק"ס ומהארגונים המסונפים לה.

עצרת מול מרכז קניות סיני לתמיכה ב-55 מיליון מתנערים מהמק"ס

משתתפי העצרת מחזיקים כרזות לתמיכה במתנערים

משתתפי העצרת מחזיקים כרזות לתמיכה במתנערים מתנדב ממרכז טואידנג מספר לעובר אורח על התנועה העולמית
 

קיוג'ו ואנג ממרכז טואידנג של טורונטו, סיפרה שהיא השתתפה בכל עצרות שהיו בעיר לציון התנערות מן המק"ס והיא מבחינה בשינוי משמעותי בהתנהגות של התושבים המקומיים הסיניים. "נראה כי רבים מבינים את הטבע המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית ושהם מעוניינים להתנער מיד כשאתה מבקש מהם לעשות כן".  במשך שעה אחת היא סייע ל-16 אנשים להתנער מהמק"ס ומארגונים המסונפים לה.

ואנג היגר לטורונטו מסין לפני שמונה שנים. בעצרת הוא סיפר לקהל: "אירוע כזה הוא טוב מאוד. המטרה היא שכולם יידעו שהמק"ס בקרוב תתמוטט. התנערתי מהמק"ס דרך אתר האינטרנט Epochtimes.com. בכל אופן, יש עדיין אנשים שאינם יודעים על כך. לכן אנחנו זקוקים ליותר אירועים כאלה".

בסוף נובמבר של שנת 2004, עיתון האפוק טיימס פרסם סדרה של מאמרים בשם תשע דיונים על המפלגה הקומוניסטית הסינית, שלראשונה ניתחו בצורה שיטתית את טבעה המרושע של המק"ס. כמעט מיד תשעת הדיונים  הביאו להקמת תנועה עולמית להתנערות מהמק"ס, ועד היום יותר מ-55 מיליון סינים התנערו מחברותם בה.

בארבעת השנים האחרונות, מתנדבים מטורונטו דיברו עם סינים מקומיים רבים אודות תשעת הדיונים והתנועה העולמית להתנערות מהמק"ס. בנוסף הם הפיצו את האמת לאין ספור אנשים בתוך סין. אחד המתנדבים סייע ליותר מ-5000 סינים להתנער מהמק"ס.