Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

זיכרונות של עד ראייה לגבי מר לי מין, מתרגל פאלון גונג שעונה למוות

אוג' 28, 2009 |   אתר מינג-הווי

לפני זמן מה, שמעתי חדשות מעציבות: לי מין, מתרגל הפאלון גונג, עונה למוות. לא יכולתי לעצור את הדמעות. כל סצנה וסצנה ממפגשים עמו בעבר הופיעה לפני.

הכרתי את לי מין כשהיינו עצורים ביחד במחנה העבודה בכפייה צ'אנג-לינזי בחרבין.

יום אחד בשנת 2001 מתרגל עמית הציג בפני את לי מין ואמר: "הוא מתרגל עמית מהעיירה שלנו".

התנהגותו הייתה נדיבה וישרה מאד. ראיתי אותו כמעט כל יום לאחר מכן. הבחנתי שלפעמים המנהל רצה לשוחח עימו. יום אחד שאלתי אותו ביחידות מהי הסיבה לכך. הוא סיפר לי בשלווה: "הם שמעו שעבדתי במשרד האוצר, לכן הם חשבו שכנראה יש לי הרבה כסף. הם ציפו שאשלם להם כסף כדי שאשתחרר מוקדם יותר. אבל דחיתי את הצעתם, כיוון שאני מסרב כעיקרון לשתף עמם פעולה". המנהל התייאש ממנו לאחר מכן ולא דיבר עמו יותר.

אחרי ששוחררנו ממחנה העבודה בכפייה עבדנו ביחד על פרויקטים כדי לנסות לחשוף את הרדיפה נגד הפאלון גונג. יום אחד לי מין ואני נסענו לבירת הפרובינציה כדי לקנות חומרי הסברה מודפסים. אדם זקן לבוש בבגדי איכר הלך לקראתנו. הוא שאל היכן ניתן לקנות מדפסת או סורק. האדם אותו הוא שאל לא ידע לענות לו. אנחנו כבר עברנו אותו, כאשר לי מין הסתובב לפתע ורץ אחריו. הוא שוחח עימו ונתן לו משהו. האיש הזקן עזב מאושר.

מאוחר יותר לי מין סיפר לי: "שאלתי אותו אם הוא מתרגל. ובאמת הוא מתרגל. לכן נתתי לו את כרטיס הביקור של חנות המוכרת מדפסת או סורק. זה לא בטוח עבורו לשאול אנשים על ציוד מחשבים כשהוא לבוש בבגדי איכר".

מאוחר יותר דיווחו עלי למשטרה כשחילקתי עלוני מידע על הרדיפה. מנהל תחנת המשטרה הוציא פקודה האוסרת לבקר אותי במרכז המעצרים.

במשך חמשת החודשים ששהיתי במרכז המעצרים לא הייתה לי מברשת שיניים. המצב היה גרוע בכלא. לא הרשו לי להחליף בגדים במשך יותר מחצי שנה. כל בגדיי היו עלובים ומרופטים. זה היה הזמן הקשה ביותר בחיי. יום אחד שוטר אחד לקח אותי לחדר הביקורים בכלא. כשהגעתי לשם גיליתי שלי מין בא לבקר אותי. הוא הביא עימו מזון רב ובגדים. הייתי מוכה אלם ולא יכולתי לעצור את דמעותיי. הוא תמיד חשב על אחרים. הוא עודד אותי במילים ואמר לי שיבוא לבקר אותי שוב. הוא בא לבקר אותי כמה פעמים, אבל מאוחר יותר שמעתי שגם הוא נעצר ונכלא בכלא דא-צ'ינג.

לאחר ששוחררתי מהכלא, רציתי לפגוש שוב את לי מין, אבל לא הייתה לי הזדמנות לכך. הוא עזב את העולם, אבל פניו וחיוכו עדיין מופיעים לפני לעתים קרובות. המורשת שלו מעודדת אותי לפעול טוב יותר בנתיב הטיפוח שלי ולספר לעוד אנשים על הרדיפה.

הגרסה האנגלית נמצאת ב: http://faluninfo.net/article/901/