Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

קבוצת העבודה של הפאלון גונג לזכויות אדם: מקרהו של ג'ואו שיאנג-יאנג נמסר לאו"ם

אוג' 9, 2009 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

דו"ח קבוצת העבודה לזכויות אדם

ג'ואו שיאנג-יאנג בן 36 שגר בעיר צ'ין-הואנג-דאו בהה-ביי, הוא מהנדס לשעבר במכון לעיצוב מס' 3 של משרד הרכבת בטיאן-ג'ין. הוא נעצר באופן בלתי חוקי משום שתרגל בנחישות בשיטת פאלון גונג, ונכלא במתקני כליאה הכוללים מחנות עבודה בכפייה, מרכזי מעצרים ובתי סוהר.

בהיותו בכלא גואנג-ביי הוא עבר התעללות כה חמורה עד שהגיע למצב קריטי. לאחרונה הועבר לנו מידע שג'ואו שיאנג-יאנג שוחרר ב-28 ביולי 2009 מהכלא.

רבים העינויים שג'ואו שיאנג-יאנג עבר. פעם הוא חושמל באלות חשמל למשך לילה שלם וכתוצאה מכך כל גופו התכסה בפצעים וחבלות. פעם אחת נמנעה ממנו שינה למשך 30 יום ברציפות. במקרים רבים היה במאסר מבודד, קשור בחוזקה, מוכה ונתון לשיטות עינוי נוספות. ההתעללות בכללותה השאירה אותו חבול ופצוע במשך שנה שלמה, וחייו הועמדו בסכנה פעמים אחדות. כשהיה בכלא גואנג-ביי, שבת רעב במשך יותר משנה במחאה על עינוייו וכתוצאה מכך נחלש, לא היה מסוגל ללכת ולא יכול היה לשלוט על צרכיו. פעמיים נשלח לטיפול נמרץ דחוף והתנדנד בין החיים והמוות.

מאחר והרדיפה של גואו שיאנג-יאנג היא חמורה במיוחד, קבוצת העבודה של הפאלון גונג לזכויות אדם מצאה לנכון להעביר ב-17 ביולי השנה את המקרה שלו לוועדת זכויות האדם באו"ם.

מאז שנת 2001 העבירה קבוצת זכויות האדם של הפאלון גונג לוועדת זכויות האדם באו"ם ולמספר רב של ארגונים בין לאומיים וממשלות רבות, יותר מ-10,000 מקרי רדיפה מתועדים היטב של מתרגלי פאלון גונג שנרדפו על-ידי המפלגה הקומוניסטית  הסינית (מק"ס). רבים מהם תועדו בדוחות השנתיים של וועדת זכויות האדם באו"ם. כל הדיווחים האלה הובאו לידיעתם של ממשלות כל המדינות. הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית נחשפת לקהילה הבין-לאומית ומתועדת על-ידי כל המדינות. בין כל סוגי מקרי העינויים בסין, שדווחו לוועדת האו"ם נגד עינויים, שני שליש מהמקרים הם מקרי רדיפה של מתרגלי הפאלון גונג.

ביחס למקרה הרדיפה של ג'ואו שיאנג-יאנג, קבוצת העבודה של הפאלון גונג בנושא זכויות האדם תמנה צוות שיעקוב אחר דיווחי המפקח המיוחד של האו"ם לזכויות האדם, כדי שמקרה זה ייכלל בצרור המכתבים הדורשים מרשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית שיחקרו בנדון. בהתאם לחוקים הבין-לאומיים, ברגע שמפקח של האו"ם עורך חקירה במקרה מסוים של אזרח מדינה, אותה מדינה צריכה להיענות ולפתוח בחקירה בנדון.