Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

האם פיזור טריגרמות לפני תמונת המורה זה באמת בקשת כיוון דרך? (עם הערת המאסטר)

ספט' 11, 2010 |   מתרגל מטיוואן

(Minghui.org)

הערת המאסטר:

לעולם לא אומר למתרגלי דאפא לעשות משהו כזה. זוהי תוצאה של הפרעה דמונית מהמחשבה של האדם עצמו.

לי הונג-ג'י

8 בספטמבר 2010


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בפעם האחרונה בה ביקרתי בטיוואן מתרגלים אחדים סיפרו לי שמתרגלים אחרים בטיוואן התכוננו לדבר עם מתרגלים אודות דברים חסרי שחר שלא ברור מה מקורם.

כדי לשכנע מתרגלים אחרים בקשר לאמינותם, אחד מהם, א', אמר שהם יכולים לראות את הסטאטוס של אנשים אחרים בשמים. הם טענו שהאנשים שאותם ניסו לשכנע הגיעו מרמות גבוהות מאוד והיה להם הסדר עם הכוחות הישנים, ושכל אחד מהם שלט על אסונות, כגון הצפת נהרות, אגמים וימים, רוחות, גשמים וכו'. הם אמרו שכל אחד חייב לכרוע ברך לפני תמונת המורה ולהביע חרטה, רק בדרך זו יוכלו להיזכר בזיכרונות מן העבר ויוותרו על שליטתם בתחומים האמורים. רק אז יוכלו היצורים החיים בגן העדן שלהם להינצל. הם סיפרו עוד שטויות מהסוג הזה.

ב', שסייע לא' בהטעיית המתרגלים, אמר שכל מה שהם עשו אושר על ידי המורה ואם אנחנו לא מאמינים להם, נוכל לפזר טריגרמות לפני תמונת המורה בעת שאנחנו כורעים לפניה.

בנוסף הייתה אתם ילדה בת חמש שסיפרה כיצד המורה אמר לה מה לעשות, וכיצד המורה שיחק איתה בגן עדן ולימד אותה כיצד לטפח וכדומה. אותה ילדה סיפרה להוריה שהמורה אמר לה בגן עדן שכל בני משפחתה יפגשו את המורה בתאריך מסוים בניו יורק.

אחדים מהמתרגלים האמינו בהם, היות וב' אמר להם שבזאת הם יכניסו לגופם פו יואן שן (לי נראה שזה עלול להיות פו-טי), ובדרך זאת כביכול לא יהיו פרצות בגופו של אותו אדם. זה יחסן את האדם בפני הפרעות, יגרום לזיכרונות מהעבר לעלות ויאפשר לאדם לראות ולשמוע את הוראות המורה ועוד דברים מסוג זה.

אחדים מהמתרגלים שהתבקשו לעשות דברים אלה מצאו שהדרישות הן לגמרי לא הגיוניות וסוטות מהפא, ולכן הזמינו מתרגלים אחדים לביתם לשם שיתוף התנסויות, כולל את התלמידים שפעלו לפי המנהגים האלה המערערים את הפא. למדנו את ההרצאה השישית מהספר "ג'ואן פאלון" ואז בקשנו מהם לא להאמין לשום דבר ממה שיגידו להם יצורים ממדים אחרים, ולא לקחת חלק במנהגים שהמורה אסר לבצע. בכל אופן, מרגע זה הם לא רצו יותר לשמוע שיתופי התנסויות.

אחדים מהם אמרו לנו "אתם יותר מדי נוקשים אתנו, האם זאת טעות לכרוע ברך לפני תמונת המורה? מתרגלים עמיתים אחרים אמרו לנו "בסופו של דבר תראו מי צודק ומי לא". הם חשים שהם מטפחים כבר ברמה יותר גבוהה.

הם גם הוציאו מהקשרה פיסקה מסוימת מהספר "ג'ואן פאלון" כדי לאמת את עמדתם.

המורה כבר הזהיר אותנו כמה פעמים בהרצאות שונות שעלינו לקחת את הפא כמורה שלנו. המורה לימד אותנו בוועידת הפא בקנדה ב-23 במאי 1999: (תרגום לא רשמי)

"אמרתי לכולכם בבהירות 'בג'ואן פאלון' וב'הונג יין' ש'יכולות על טבעיות הן רק דברים קלי ערך ומשניים' הם תוצרי לווי הנוצרים במשך הטיפוח. אף פעם אין עליכם להתייחס אליהם כמטרה שלכם בטיפוח תרגול. אם תעשו כך, אף פעם, לעולם, לא תגיעו לשלמות המלאה". (לימוד הפא בוועידת הפא בקנדה).

המטרה של מאמר זה היא לא למתוח ביקורת. אלא שבמשך זמן כה רב אנחנו מתרגלים עמיתים, אז זאת תהייה בושה וכלימה לתת למתרגלים אלו להישאר מאחור. רציתי גם להזכיר לכולם שלא ליפול בפח הזה. אם שגיתי במשהו אני מבקש בענווה לתקן אותי בחמלה.