Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ערוץ 2 מראיין: מתרגלת פאלון גונג סינית המועמדת לגירוש מישראל לסין

נוב' 30, 2011 |   אתר מינג-הווי

אברי גלעד והילה קורח מארחים בתוכנית מתרגלת פאלון גונג שמדינת ישראל הודיעה לה שתגורש חזרה לסין, וזאת למרות שצפויה לה סכנת חיים במולדתה.

http://reshet.ynet.co.il/Shows/Haolam_Haboker/videomarklist,193994/

הערה חשובה:

בבוקר שלמחרת הראיון, באותה תוכנית, הודיעו המנחות כי המתרגלים שמועמדים לגירוש לא יגורשו. ההודעה נוסחה באופן קצת מטעה: לא מדובר על שינוי במדיניות משרד הפנים כפי שניתן היה להבין מהמנחות. למעשה מי שהוציא צו לעכב את הוראת הגירוש הוא בית המשפט שאליו פנו המתרגלים.