Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בן ואמו עונו בתלייה על-ידי המשטרה;הבן סובל מהפרעה נפשית

פבר' 18, 2011 |   כתב קלירוויסדום בהיילונג-ג'יאנג, סין

(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג, וואנג יין-פינג בן ארבע עשרה מהעיר צ'יצ'יהאר במחוז ניאן-זי-שאן ואמונעצרו באופן בלתי חוקי בדצמבר 2001, כשחילקו חומרי הסברה על רדיפת הפאלון גונג. הם עונו באמצעות תלייה ושיטות נוספות במשך לילה שלם בתחנת משטרת ניאן-זי-שאן. לאחר מכן גזרו על האם מאסר. בריאותו הנפשית של הבן הושפעה מכך והוא נותר מבלי יכולת לטפל בעצמו.

וואנג יי-פינג היה תלמיד בריא ופעיל בבית ספר תיכון מס' 30 בניאן-זי-שאן. אחרי המעצר הוא ואמו עונו באכזריות ונחקרו על-די מנהל תחנת המשטרה שם, שוטרים, וסוכנים מקומיים של משרד 610. האם נשלחה למחרת למרכז המעצרים לונג-ג'יאנג והבן נשלח לביתו לידי אביו.

הפושעים השתמשו בוואנג כדי לאיים על אמו וכפו עליה לדווח על מתרגלי פאלון גונג אחרים. באפריל 2002, הגיעו שוטרים לבית ספרו של וואנג כדי לעצרו בפעם השנייה והביאו אותו למרכז המעצרים בו הייתה כלואה אמו . האם ובנה הוחזקו בתנאיי חקירה חמורה במשך 15 יום. הסוהרים איימו על האם שבנה יישלח למחנה עבודה בכפייה אם לא תספר להם מהיכן קיבלה אתחומרי הבהרת האמת. האם לא נכנעה לשוטרים ונשלחה לבית סוהר לנשים בחרבין.

וואנג נלקח למרכז המעצרים למשך 15 יום נוספים והיה נתון להמשך רדיפה. בריאותו הנפשית הושפעה קשות והוא שוחרר לידי אביו רק כשהיה ברור שהוא על סף התמוטטות נפשית מוחלטת. אחרי שחזר הביתה, המנהל הנוכחי של תחנת משטרת פו-צ'יאנג הטריד אותו לעתים קרובות כשהיה לבדו בבית, איים עליו והפחיד אותו בדרכים שונות. מצבו של וואנג הורע כתוצאה מכך עד שסבל מהפרעה נפשית. מאז הוא לא יכול היה להמשיך ללמוד בבית ספר או לטפל בעצמו.