Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בת שמונים נסעה מאות קילומטרים לראות את בנה העצור – השלטונות סירבו לאפשר לה

פבר' 8, 2011 |   כתב קליר-וויסדום בהו-ביי, סין

(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג ג'ינג-ג'ואו מהו-ביי נעצר ב-14 בדצמבר 2010 והוחזק במרכז המעצרים דונג-שיהו בוו-האן. 15 ימים לאחר מכן הועבר ל"מרכז ענישה".

כששמעה אמו, שהיא כבת 80, שבנה נעצר, נסעה ב-20 בינואר 2011 בלוויית קרובי משפחה לחפש אותו. הם נסעו באוטובוסים רבים, כשהם סובלים מהקור והשלג והגיעו למשרד הביטחון הציבורי במשטרת שין-צון במחוז, כדי לברר היכן הוא מוחזק. השוטרים במקום התנהגו אליהם בצורה משפילה.

כשהם הולכים בשלג העמוק, הם פנו למשרד הביטחון הלאומי. קצין המעצרים והקצין הממונה על התיק סירבו לראותם והשוטר בפתח סירב להכניס אותם.

בסביבות הצהריים, לאחר שנסעו עוד כ-32 קילומטר עד למרכז הענישה המחוזי, סירב הסוהר הממונה על משרד הקבלה לאפשר את כניסתם בטענה שאינו בתפקיד. האם ביחד עם קרובי המשפחה המתינו כשעתיים בחוץ. בשעה 14:30 הם חזרו למרכז והסוהר הממונה סירב שוב לאפשר להם להיכנס. גב' ג'ואו ניסתה להתעקש כדי שיאפשרו לה לראות את בנה, אבל נאלצה לעזוב. נתנו לה לראות רק את תמונתו על המחשב. היא הייתה מודאגת מאוד והשאירה עבורו 400 יואן.

יחד עם מר ג'אנג גינג-ג'אואו נעצר גם עמיתו, מתרגל הפאלון גונג מר פנג ליאנג. מר ג'אנג הועבר לאחר 15 יום במרכז מעצרים למרכז הענישה המחוזי. מר פנג ליאנג הועבר למרכז שטיפת מוח במחוז וו-צ'אנג בוו-האן.

בכירים מ"משרד 610" הודיעו שיגזרו על שני המתרגלים עונשי מאסר בכלא.