Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

טיפוח בעת לימוד הפא

מאי 11, 2011 |   מתרגלת מסין

(Minghui.org)

בימי קדם, אנשים קראו לעתים קרובות עם דפוס המחשבה "תקראו את הספר מאה פעמים ותבינו את משמעותו באופן טבעי", ובלי צורך להבין במפורט. הגעתי להבנה שלפעמים בעת לימוד הפא, היה לי את אותו דפוס חשיבה. אולם, אני חושבת, שאין זה ראוי ללמוד את הפא באופן זה בגלל שקארמת המחשבה, מושגים אנושיים, ומחשבות המסיחות את דעתנו יכולים לשלוט בנו.

לאנשים בחברה הקדומה היו סטנדרטים מוסריים הרבה יותר גבוהים משל אנשים בחברה שבימינו. היו להם מחשבות פשוטות וללבבות רגועים יותר. הם הדגישו גם מראה נקי וההתנהגות שלהם הייתה מכובדת בעת קריאת הספרים.

אנחנו מתרגלי הדאפא חיים בחברה המודרנית. יש לנו יותר הפרעות מקארמת המחשבה, ממושגים אנושיים, וממחשבות המסיחות את הדעת. לכן, הכרחי לנקוט בצעד נוסף. עלינו לסלק את כל ההפרעות בעת לימוד הפא. אנחנו צריכים ללמוד עם תשומת לב, ועלינו ללמוד באמת. בדרך זו, אנחנו יכולים ללמוד את הפא ולהשיג הבנות מהפא. זו הסיבה לשיפור אדיר שרבים מאיתנו חשים משינון הפא.

לימוד עם מחשבה ממוקדת היא השיטה הבסיסית לסילוק הפרעות. זו גם התוצאה של הטיפוח העצמי בעת לימוד הפא. לפעמים מושגים אנושים מפריעים לנו מבלי שנבחין בהם.

יום אחד בשנת 2004, קראתי את אחת מהרצאותיו של המאסטר. אחרי שקראתי מספר פסקאות, סגרתי את הספר וניסיתי להזכר במה שקראתי. לתדהמתי, מוחי היה ריק לגמרי, ולא יכולתי לזכור דבר. זה הבהיל אותי והחלטתי לקרוא את הפיסקאות פעם נוספת. הפעם קראתי פיסקה אחת בלבד. סגרתי את הספר, ועדיין לא זכרתי את מה שקראתי. חזרתי עליה פעמים רבות ומה שיכולתי לזכור היה משפט אחד בלבד. פתחתי את הספר וגיליתי שמשפט זה דיבר על שתי מטרות של הדת. קראתי אותו פעם נוספת, סגרתי את הספר, ושוב לא יכולתי לזכור מה היו שתי המטרות. חזרתי על התהליך עד שיכולתי לזכור את כל הפיסקה. אף-על-פי שלקח לי יותר משעה, זה באמת עשה עלי רושם עמוק. אני יכולה לזכור את שתי המטרות של הדת אפילו עד עצם היום הזה.

ממקרה זה, גיליתי שהייתה לי החזקה למושג "תקראו את הספר מאה פעמים ותבינו באופן טבעי את המשמעות שלו". עם מושג כזה, לא התמקדתי באמת בלימוד הפא. לימוד הפא שלי היה לרוב נוהל ולא היה יעיל כלל.

בפעם הראשונה שקראתי את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", נראה היה לי שצורת הביטוי בפסקאות מסוימות נכתבה עם מנטליות תחרותית. בכל אופן, לאחר שקראתי את אותן הפסקאות פעם נוספת וברוגע, הבנתי שאני היא זו עם המנטליות התחרותית. הבנתי גם שמרכיבי התרבות של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) היו טמונים במוחי בעת קריאת "תשעת הדיונים" בפעם הראשונה. כשקראתי את המילים שהמק"ס השתמשה בהן האלמנטים של מאבק ושנאה מתרבות המפלגה צפו ועלו במוחי. אם אלמנטים אלה של תרבות המפלגה לא היו טבועים במוחי, לא הייתי מרגישה רגשות מאבק ושנאה בעת קריאת המילים הנזכרות בתשעה דיונים שהיו בשימוש המק"ס.

בדרך זו, גם הבנתי שהיו לי לפעמים מושגים גרועים בעת לימוד הפא. בשל המחשבות האנושיות והמושגים שלי, הרגשתי שכמה משפטים בהרצאות נאמרו בטון או גישה מסוימת. עם זאת, תפיסה זו הייתה למעשה השתקפות מעוותת של המחשבות האנושיות והמושגים שלי. אנחנו צריכים לא רק להגביר את תשומת הלב שלנו, אלא גם לשמור על מחשבה רגועה בעת לימוד הפא. אחרת אנו מבינים את הפא באופן מעוות.

מטפחת אחת בקבוצת לימוד הפא שלנו קוראת מהר ובקול רם. מתרגלים אחרים הרגישו שלא בנוח בעת שהאזינו לה ולא רצו ללמוד אתה את הפא. זה בטוח שמתרגלים אלה צריכים לחפש פנימה. אבל המתרגלת שקראה מהר ובקול רם גם צריכה לחפש פנימה, מאחר ודבר מה בתוכה עשוי להיות הגורם לתגובת המתרגלים עמיתים.

הרגשתי מאוד נוח להקשיב לאחת המתרגלות האחרות בעת שקראה את הפא. ההאזנה לקריאתה הרגיעה את רוחי. היא שלבה את רגליה בתנוחת לוטוס וקראה בקול רך. צליל דיבורה לא היה גבוה, אבל ברור. היא הקפידה על נימה רגועה לאורך כל לימוד הפא.

אני גם מאמינה שאנחנו צריכים לשמור על הופעה מסודרת ועל ההתנהגות נאותה כאשר אנחנו לומדים את הפא. מניסיוני, אם אני מקפידה על תנוחת ישיבה זקופה, ככל שאני קוראת לודת יותר, כך המחשבות שלי נהיות צלולות יותר. אם תנוחת הישיבה אקראית ולא זקופה, תמיד מרגישה קצת ישנונית ולא יכולתי לקבל את הפא בלב שלם. כמה פעמים כשלמדתי את הפא במשך זמן רב בעת ישיבה בתנוחת לוטוס מלאה, במהלך הלימוד או בסיומו הרגשתי שאנרגיה חזקה מטהרת כל שאר האלמנטים השליליים בשדה שלי. גם ההכרה העיקרית שלי הייתה צלולה וערנית.

לאחרונה יותר ויותר מתרגלים הקימו קבוצות לימוד פא. במהלך התהליך, אין עלינו ללמוד את הפא רק כעניין פורמאלי. אנחנו צריכים ללמוד את הפא באמת ולטפח את עצמנו בסביבת הקבוצה. אם לא נסלק את המחשבות האנושיות והמושגים שלנו, אנחנו עשויים להפריע זה לזה ולהשפיע לרעה על קבוצת הלימוד. יתכן וזו הסיבה מדוע אנחנו לומדים לפעמים את הפא יותר טוב במסגרת נפרדת ולא רוצים להשתתף בקבוצת לימוד הפא.