Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הודו: תוכנית ממשלתית בת יומיים להכיר את הפאלון דאפא למורי בתיה"ס היסודיים

יאנ' 25, 2012 |   מתרגל פאלון דאפא בהודו

כשהפאלון דאפא הוצג בפני המפקח על ההדרכה בקארנאטאקה, המפקח הביע עניין רב להכיר את הפאלון דאפא לכל מורי בתי הספר היסודיים בקארנאטאקה. מנהל משרד החינוך בשיתוף עם מנהלי החינוך בבאנגאלור ארגנו תוכנית נסיונית ב-17-18 בינואר 2012 שבו הוצג הפאלון דאפא בפני רכזים של מורי משרד החינוך.

התוכנית הועברה על ידי שישה מתרגלים של פאלון דאפא במוסד חינוכי מחוזי בבאנגאלור ונכחו בו 70 מורים מהאזורים הכפריים של קארנאטאקה.

אחרי ההסבר על הפאלון דאפא, המתרגלים לימדו את כל קבוצת המורים את חמשת הסטים של תרגילי השיטה, וביום השני הם תיקנו את התנועות של המורים בתרגול בקבוצות קטנות יותר.

המתרגלים גם הציגו בפני המורים סרט על הרדיפה שעוברים מתרגלי השיטה בסין. לאחר מכן החלו בקריאת הספר "ג'ואן פאלון" ביחד עם המורים.

במהלך יומיים אלה המשתתפים חוו שלווה והרמוניה ותחושה של אנרגיה בגוף. במשובים שמילאו רובם ציינו שהפאלון דאפא נראה להם משהו טוב ושהם יפיצו את התרגול במקומות שבהם הם מלמדים.


מתחילים בתוכנית

תרגול קבוצתי

מדיטציה (תרגיל 5 של הפאלון דאפא) קבוצתית

קוראים ביחד "לון יו" מתוך הספר "ג'ואן פאלון"