Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

קנדה: תאגיד נפט ימי לאומי סיני ( CNOOC) מעורב ברדיפת פאלון גונג

אוק' 30, 2012 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

חברת הנפט שבשליטת המשטר הסיני, ההמעוניינת לסגור במהירות עסקת השתלטות על חברת ניקסן שבקלגרי, קנדה, היא בין אחת החברות המשתמשת לרעה בסמכותה בסין. לכוחות הביטחון בחברה יש הוראות לעצור ולאסור מתרגלי פאלון גונג.

כוחות הביטחון של החברה וחברת הבת שלה "בו-האי" רדפו כ-100 עובדים בחברה שתרגלו פאלון גונג, טוענת דוברת הפאלון דאפא.

לאחרונה זיהתה אגודת הפאלון דאפא של קנדה 76 אנשים שנרדפו על ידי החברה וחברות הבת שלה עקב היותם מתרגלי פאלון גונג.

במקרים אחדים כוחות הביטחון של "בו-האי" עצרו ישירות מתרגלים ולעתים אף ערכו חיפוש בביתם או עצרו אותם למשך מספר שבועות. בכמה מקרים מתרגלים שסירבו לוותר על הפאלון גונג פוטרו מעבודתם ולעתים קרובות יותר נלקחו למרכזי מעצר ומתקני שטיפת מוח על ידי כוחות הביטחון של החברה.

בשנת 2000 פרסמה החברה הוראה לשלם רק את המינימום של הוצאות מחייה למתרגלי פאלון גונג מה שגרם להפסד שכר של כ-100,000 יואן לכמה עובדים.

בינואר 2001 עשרות עובדים נשלחו למרכזי שטיפת מוח ואלה שלא ויתרו על אמונתם נשלחו כתוצאה מכך למחנות עבודה בכפייה.

פעילותה של חברת CN00C במקומות אחרים כללה גם כן נקיטת אמצעי דיכוי נגד מתרגלי פאלון גונג.

בבייג'ינג, המנהל הכללי של חברת הבת לניהול נכסים ותעשייה ימית, פנג ג'י-מינג, נשלח ב-9 באפריל 2010 למתקן לשטיפת מוח, הממונה עליו הערים עליו בטענה שהוא נשלח למסע עסקים, אך כשהגיע לעיר האי-קואו בפרובינציית האי-נאן נחטף למתקן שבו מבצעים שטיפות מוח.

ג'נג וון-שנג מהמכון למחקר של חברת בת לשירותי כרייה טכניים נחטף גם כן לאותו מתקן שטיפות מוח ביחד עם שישה אחרים.

מזכירי המפלגה בחברה ובחברות הבת שלה שיתפו פעולה עם "משרד 610" לחטוף ברמייה אנשי צוות ולהעבירם למרכזי שטיפת מוח.

הממשלה הפדראלית בוחנת כעת את הצעת ההשתלטות על "ניקסן" על ידי חברת CNOOC. לוסי ג'ואו דוברת אגודת הפאלון דאפא בקנדה אומרת שאישור ההסכם צריך להיות תלוי בערבות מצד החברה שלא תפטר יותר, תעצור, או תשתתף בעינויים ומאסר של מתרגלי הפאלון גונג, המתרחשים עדיין כיום.

הסניף של CNOOC בטיאן-ג'ין הקים אפילו משרד מיוחד המיועד לרדיפת הפאלון גונג, אומרת ג'ואו; וחברת הנפט בו-האי הקימה "קבוצת טיפול" לפאלון גונג או קבוצת "מקרה מיוחד", כדי לרדוף עובדים המתרגלים פאלון גונג ולגרום להם לוותר על השיטה.

ג'ואו מציינת שמאז 1999 אגודת הפאלון דאפא איתרה מקרים בהם פעלה החברה יד ביד עם המק"ס לעצור מתרגלים, לשטוף את מוחם לענות אותן ולאסור אותן במחנות עבודה בכפייה.

"החברה קנסה בקנסות גבוהים ופיטרה מתרגלים ואף ערכה לעתים חיפוש בביתם", היא אמרה.

דיוויד קילגור, לשעבר חבר הפרלמנט הקנדי העיר: "ההתנהלות של תאגידים סינים בשליטת המשטר בעולם היא שערורייתית". הם לא יפגינו כבוד רב יותר לשלטון החוק בקנדה מאשר נהוג אצלם בסין ותמיד יפעלו כסוכני המפלגה הקומוניסטית השולטת בהם".

ביום חמישי קיימו מתרגלי פאלון גונג מסיבת עיתונאים בגבעת הפרלמנט לקרוא לממשלה הפדראלית לדרוש ערבויות מ-CNOOC כדי לשים קץ לפגיעות ולהתעללות, טרם שיאפשרו להם ליטול פיקוד על חברת הנפט ניקסן בעסקה ששווייה 15 מיליארד דולר ונבחנת כעת על ידי תעשיות קנדה.

במסיבת העיתונאים אמרה לוסי ג'ואו: "על הממשלה לדרוש מ-CNOOC וכל חברות הבת שלה להפסיק לרדוף את הפאלון גונג טרם שתאשר את העסקה".