שימרו על צלילות

אל תחזיקו בשום תקוות לגבי המק"ס המרושעת. השד המרושע הזה הגיע כדי להרוס את האנושות. בהבהרת האמת אתם צריכים לאפשר לאנשים להבין בבירור את המהות שלה. תלמידי הדאפא לא צריכים שיהיו להם שום אשליות לגביה. במהלך השנים האלה של הרדיפה נגד תלמידי הדאפא, היא גרמה לכמה מיליונים של תלמידי דאפא לאבד את החיים שלהם; במהלך המאה הזאת, המפלגה המרושעת הזאת הרגה סך הכול בכל העולם כמה מאות מיליוני אנשים. הרוח המרושעת שמאחורי המפלגה המרושעת ניצלה את אנשי העולם לגרום לאנשים לפגוע באנשים. לאלה בתוך המשטר של המפלגה המרושעת שיכולים להבין אותה בבירור תהיה תקווה; אלה שלא מוכנים לוותר כולם יפוררו יחד איתה בניפוי הגדול. בעשיית שלושת הדברים תלמידי הדאפא צריכים לשמור על ראש צלול.

במהלך מאה שלמה המפלגה המרושעת החליפה שקרים ללא הרף כדי להעמיד פנים ולפגוע באנשים. עכשיו אנשי העולם כבר רואים אותה בבירור. בתוך הרדיפה, תלמידי הדאפא הבינו לעומק את המהות שלה. כל עוד המפלגה המרושעת עדיין קיימת, המהות שלה לעולם לא תשתנה.

העקרונות של תיקון הפא לא ישתנו בשל הסיטואציות של בני האדם. טיפוח-תרגול והצלת אנשים הם המשימה העצומה של תלמידי הדאפא. אני מקווה שכולכם תוכלו לעשות היטב את הדברים שנשאר לעשות. הדרך האלוהית כבר לא ארוכה.

לי הונג-ג'י 6 בנובמבר 2012