Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ציור: מדיטציה באתר להכנת חומרים להבהרת אמת

דצמ' 11, 2012 |   מתרגל מסין

(Minghui.org)

油画:个人资料点的大法弟子打坐炼功
ציור בשמן: מדיטציה באתר להכנת חומרים להבהרת אמת
 

הציור מתאר מתרגלת פאלון דאפא שנאלצה לחיות רחוק מביתה כדי לחמוק מרדיפה. היא החלה לתרגל פאלון דאפא כילדה לפני שהרדיפה החלה. בבגרותה היא הקימה אתר להכנת חומרים להבהרת אמת. במקלט הצנוע שלה, לאחר הכנת וארגון חומרי מידע על הפאלון דאפא, היא יושבת במדיטציה (התרגיל החמישי מתוך חמשת התרגילים של שיטת הפאלון דאפא – המת')..

פניה שלווים ומעט הארה קורנת מגופהּ. הציור מראה כי מתרגלי הפאלון דאפא אינם חוששים מקשיים או מרשע והם מתקדמים הלאה בדרך מכובדת.