Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הטקטיקות המרושעות שסוהרי מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יא מפעילים על מתרגלות הפאלון גונג

דצמ' 2, 2012 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג, סין

(Minghui.org)

בימים אלה עצורות באופן בלתי חוקי כ-100 מתרגלות פאלון גונג במחנה עבודה בכפייה לנשים מא-סאן-ג'יא. הן עוברות שם עינויים הכוללים מכות, סטירות, משיכת שיער, עינויי מתיחה והטחת ראשיהן כנגד הקיר.

שחזור עינויים: מכות

צוות מס' 3 במחנה בהנהגת ג'אנג הואן ידוע ברדיפת מתרגלות פאלון גונג. כיום ישנן שש מנהיגות צוותים לאסירות חדשות המגיעות למחנה. משימתן לרדוף ולשטוף את מוחן של המתרגלות. החל בבוקר מוקדם נאלצות כל המתרגלות לשבת ולצפות בסרטי וידיאו המכפישים את הפאלון גונג ולעתים זה מלווה במכות. אלה הנחושות באמונתן נכלאות בנפרד.

מנהיגות הצוותים מרביצות באופן קבוע למתרגלות עם מקל או לוח עץ סמוך לעיניים, לגרום להן נפיחות וחבלות.

המתרגלות מעונות בשיטות וטקטיקות מקוריות של המחנה. אחת השיטות היא מתיחה. הקורבן עומדת בין שתי מיטות כשזרועותיה מתוחות מאוד ואז כובלים את ידיה בצורה כזאת. אם היא מסרבת לוותר על אמונתה לא משחררים אותה רק כשהיא על סף מוות. עינוי מתיחה נוסף מונע מהקורבן לעמוד או לשבת שפופה כשידיה נמשכות לצדדים באמצעות קשירה למיטות. גב' ג'אנג שו-שיאנג עונתה בצורה כזאת עד שסבלה מהפרעות נפשיות.

שחזור עינוי מתיחה וקשירת הידיים

גב' וואן שיאו-הווי בת 57 בדא-ליאן נעצרה ב-17 ביולי ונכלאה במרכז המעצרים יאו-ג'יא. בסוף אוגוסט נשלחה למא סאן-ג'יא. זוהי הפעם השנייה שנכלאה שם ורגלה נשברה.

כל אסירה, בין אם היא מתרגלת או לא, מוגבלת בשימוש בשירותים. אם מישהי לא סיימה בזמן הייתה נענשת. כשהלכו לחדר האוכל היה עליהן לספור בקול. אם הסוהרים לא היו שומעים אותן הן הוענשו פיזית ולא היו מאפשרים להן לישון עד אחרי חצות.

במחנה מא-סאן-ג'יא היו תמיד "מבחנים" ו"שיעורי בית". כל שאלות המבחן הכפישו את הדאפא ובדקו האם שטיפת המוח הצליחה. כשגב' וואנג ינג-הואה וגב' וואנג ג'ינג כתבו מה שהן באמת חושבות, מנהיגות הצוותים הכו ועינו אותן והאריכו את תקופת מאסרן.

לפני שהיו משתחררות היה על המתרגלות לחתום על טופס בו נאמר שלא פגעו או התעללו בהן במחנה. קודם לכן מנהיגות הצוותים איימו עליהן שאם תספרנה את האמת לא ישחררו אותן. זה היה דבר שבשגרה לא לשחרר את המתרגלות בזמן. לא היו זקוקים להליכים מיוחדים לכך.