Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בני העיירה חתמו על עתירה לשחרורו של ג'אנג פו-צ'ון לאחר שנגזרו עליו בחשאי 3 שנות מאסר

דצמ' 20, 2012 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג, סין

(Minghui.org)

מר ג'אנג פו-צ'ון ואשתו, מהעיירה יו-שו בעיר פו-שון, החלו לתרגל פאלון גונג והחלימו ממחלות רבות. הבעל סבל מהתנוונות שרירים ואשתו מדיכאון, כאבי ראש וכאבי לב. אחרי שלמדו פאלון גונג והחלימו, חייהם היו טובים יותר. אולם המשטר רודף את מתרגלי הפאלון גונג ללא רחם. לכן במארס 2008 עצרו את בנו של מר ג'אנג משום שתלה חומר לחשוף את הרדיפה נגד פאלון גונג. שוטרים הגיעו לביתו של מר ג'אנג ערכו בו חיפוש ובזזו אותו. מר ג'אנג הצליח להימלט מידי השוטרים. אבל ב-3 בספטמבר 2011 תפסו אותו סוכני ביטחון פנים והכו אותו עד שנפל ואפו שתת דם. אשתו ניסתה לעצור בעדם ובני הזוג נלקחו למעצר. מר ג'אנג נשלח למרכז מעצרים בשין-בין.

משפחתו שכרה עורך דין מבייג'ינג לייצג אותו.

בית הדין הפלילי בשין-בין העמיד לדין את מר ג'אנג ב-13 ביולי 2012. עורך הדין כפר באשמה והציג את הטיעונים הבאים:

1)   ידוע שמר ג'אנג פו-צ'ון מתרגל פאלון גונג. איזה חוק מדינה או תקנה הוא הפר? אפילו לא חוק אחד. במילים אחרות,   מתרגלי פאלון גונג אינם מפרים חוקים כלשהם. אף אחד מ-300 הסעיפים בחוק הפלילי אינו מתייחס למתרגלי פאלון גונג.

2)   הורדת חומרי פאלון גונג מהאינטרנט זו אינה פעולה בלתי חוקית. זוהי הבעה של חופש האמונה וחופש הביטוי המוגנים בחוקה.

3)   מתרגלי פאלון גונג מכינים ומחלקים חומרי מידע של פאלון גונג מה שמתאים לסעיף 35 בחוקה: לאזרח יש חופש ביטוי, חופש עיתונות, חופש האסיפה, חופש ההתחברות, חופש הצעדה וחופש המחאה.

טיעוני עורך הדין היו הגיוניים ותאמו את החוק. בסוף השימוע אמר עורך הדין לשופט שמר ג'אנג אינו אשם וצריך לשחרר אותו.

אולם בית הדין גזר על מר ג'אנג בחשאי 3 שנות מאסר בכלא ללא הודעה כלשהי למשפחתו. בסוף אוקטובר 2012הוא הועבר לכלא דא-ביי בעיר שן-יאנג.

אביו של מר ג'אנג, בן 80, היה מודאג מאוד לאחר גזר הדין הבלתי חוקי. בני עיירתו של מר ג'אנג הבינו שהעונש נגזר משום שהוא מתרגל פאלון גונג. הם הכירו אותו כאדם טוב החי על-פי עקרונות מוסריים גבוהים של "אמת-חמלה-סובלנות". לפיכך התארגנו וחתמו על עתירה בדרישה לשחרר אותו.