Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

לצאת מהביצה של חשיבה שלילית

פבר' 18, 2012 |   יאנג גואנג

(Minghui.org)

אנשים רבים בעולם מוצאים עצמם תקועים במצב חשיבה שלילית. הם לא מבינים שזו הסיבה שרבים מהם נכשלים בחייהם. מכאן שחשיבה שלילית היא החזקה שמטפחים חייבים להסיר.

אנשים בעלי דפוס קבוע של חשיבה שלילית הם בדרך כלל פסימיסטים לגבי תוצאות. הם לעתים קרובות שמים את עצמם במצב של דאגה, חרדה וחשש. הם נוטים לחשוש מהגרוע ביותר. זה כשלעצמו יכול להשיג השפעה רעה על בריאותם. אך עבור כל מצב נתון החשיבה השלילית שלהם עלולה גם להוביל לתוצאה חמורה יותר. יש אמרה סינית: "הביטוי בשטח נובע מתוך המחשבה של האדם והסביבה נובעת מלבו של האדם". יש אמרה נוספת: "אתה תשיג מה שאתה מצפה לו". יש אמת מסוימת באמרות הנושנות האלו, ובמקרה זה הן אולי גם מגלות עיקרון שמיימי. מאסטר לי הונג-ג'י אמר ב"יסודות להתקדמות במרץ 2", במאמר "לסלק את ההחזקה האחרונה":

"אתם כבר יודעים את העיקרון של "יצירה הדדית וניגוד הדדי". אם אין פחד, אז האלמנט שגורם לך לפחד כבר לא יתקיים. זה לא משהו שעושים בכוח, אלא משהו שמגיעים אליו כשבאמת מניחים ברוגע את הלב."

אתאיסטים לא מאמינים בקיומם של אלוהויות ובודהות. הם רק מאמינים שאדם ימות בסוף. אז בהיבט מסוים ניתן לומר שהם הפסימיסטים ביותר ובעלי המחשבה השלילית ביותר. הם גם מאמינים ש"החיים קצרים וקשים, אז בואו ניהנה מהם כמה שאפשר!". הם לא מאמינים בכך שעשיית טוב תביא לאדם טוב, ועשיית רע תביא עליו מצבים רעים. ייתכן מאד שחשיבה כזאת היא המקור לעוולות ופשעים רבים.

גם אנשים המטפחים את טבע הלב שלהם וחיים בקרב החברה הרגילה עלולים לאמץ דפוסי מחשבה שליליים. אולם אם ניזכר בעקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" ונסתכל פנימה אל תוך עצמנו, הרבה מהבעיות יכולות להיפתר במהירות. כשיש לי מחשבות רעות אני מצטט לעצמי בעל פה מתוך הספר "ג'ואן פאלון" (הרצאה תשיעית):

"כשאדם מגיע לרמה של ארהאט הוא לא ייקח ללב שום דבר שהוא ייתקל בו. הוא לא ייקח ללב את כל העניינים שבין האנשים הרגילים ותמיד יהיה שמח וטוב לב."

לאחר שאני חוזר על הקטע הזה כמה פעמים, הלב שלי נעשה קל. כשאני במחשבה נכונה אני יכול להאמין שאני יכול להשיג את,

"אורו של הבודהא זורח בכל מקום ומביא את ההגינות והצדק לשלמות ובהירות". ("ג'ואן פאלון", הרצאה שישית, "שדה אנרגיה")

אני ממליץ לכל אחד שאם הוא רוצה לפטור את עצמו מעונשה של חשיבה שלילית, שיקרא את הספר "ג'ואן פאלון". אני בטוח שהוא יפיק ממנו תועלת רבה.