Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

יו גאנג-האי עדיין בכלא לאחר שנסתיימו תשע שנות המאסר שנקצבו לו בניגוד לחוק הסיני

אפריל 3, 2012 |   כתב מינג הווי בפרובינציית הו-ביי, סין

(Minghui.org)

מר יו גאנג-האי בן 66 מהעיר וו-האן כלוא כבר תשע שנים באופן בלתי חוקי. הוא היה אמור להשתחרר ב-11 במרץ 2012. במקום להשתחרר החליטו סוכני "משרד 610" ביחד עם בכירים בכלא פאן-ג'יא-טאי במחוז שאה-יאנג להכניסו בסתר למרכז שטיפת מוח ביאנג-יואן במחוז וו-צ'אנג, ללא הודעה כלשהי למשפחתו.

ב-10 במרץ בני משפחתו של מר יו נסעו מאות קילומטרים לכלא פאן-ג'יא-טאי כדי שיוכלו לקחת אותו ביום השחרור המיועד. ב-11 במרץ בסביבות השעה 9:00 בְּבוקר הסוהרים מסרו למשפחה שסוכני "משרד 610" הוציאו אותו משם. המשפחה נאלצה לחזור לביתה בוו-האן ומשם נסעו בני המשפחה ממרכז לשטיפת מוח אחד לשני לחפש אותו, עד שגילו לבסוף שהוא מוחזק במרכז שטיפת המוח יאנג-יואן.

מר יו גאנג-האי נעצר ונכלא באופן בלתי חוקי ב-10 במרץ 2003 על תרגול פאלון גונג. לאחר מאסרו על ידי סוכני "משרד 610" ושוטרי מחלקת הביטחון הפנימי נגזרו עליו ב-5 בדצמבר 2003 תשע שנות מאסר בבית כלא. שלושה מתרגלים שנאסרו ביחד איתו נדונו גם הם למאסר. על אחד מהם, מר שו ג'יאן-ג'ון נגזרו 13 שנות מאסר והוא נמצא עדיין בכלא פאן-ג'יא-טאי. על השניים האחרים  נגזרו שמונה שנות מאסר.

גם אחרי שנשלח למאסר בינואר 2004 מר יו המשיך לתרגל פאלון גונג. הסוהרים עינו אותו בתורנות והיו מקללים אותו עד אור הבוקר. במהלך הלילות אלצו אותו לעמוד בתנוחה צבאית במשך יותר משעה. הסוהרים אסרו עליו לשוחח עם אסירים אחרים. יום אחד כשנרדם בצהריים בעטו בו הסוהרים והכו אותו נמרצות. ביולי 2004 אסיר פלילי בשם בינג לי שיתף פעולה עם הסוהרים לענות את מר יו עינויים בשיטות שונות. בבוקר האסיר סירב לאפשר למר יו לאכול את ארוחת הבוקר שלו ובצהריים לא הרשה לו לנוח. כמו כן נאלץ מר יו לעבוד קשה בכל יום, והוא התקשה בכך מאוד. בסוף יום העבודה הוא נותר ללא כוח ונעזר בידיו כדי לעלות במדרגות לקומה השנייה שם נמצא תאו.

תשע שנות מאסר בלתי חוקי והתעללות רצופה לא הצליחו לשנות את אמונתו הנחושה והיציבה של מר יו בפאלון גונג. הוא נמצא כיום במרכז שטיפת מוח יואנג-יואן לשם הובא לאחר שסיים לרצות את תקופת מאסרו שנקצבה בניגוד לחוקי סין.