Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

יצירות נבחרות שהוגשו לאתר מינג-הווי: מוסיקה: יצירה לפסנתר ולתזמורת בשמונה תנועות (חלק 1)

מאי 21, 2012 |   מתרגל פאלון דאפא מסידני

(Minghui.org)

'' Download Music "The World Needs Truthfulness-Compassion-Forbearance" (4.5MB)

מתוך יצירות שהוגשו לאתר מינג-הווי לכבוד יום השנה ה-20 להפצת הפאלון דאפא