Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגל פאלון גונג בריא בנפשו מעונה כבר 11 שנים בבי"ח פסיכיאטרי

אוג' 19, 2012 |   שין מינג

(Minghui.org)

תקציר

לין יונג, בן 41, מוחזק כבר 11 שנה בבית חולים פסיכיאטרי לשם עינוי, רק בשל היותו מתרגל של פאלון גונג.

יונג נעצר לפני 11 שנה משום שעתר לטובת הפאלון גונג בבייג'ינג עקב הרדיפה האכזרית שהופעלה על ידי המשטר מאז יולי 1999 נגד הפאלון גונג. יונג נעצר שלא כחוק, משום שזכות העתירה של אזרח שנעשה לו עוול מעוגנת הן בחוקה והן במסורת הסינית מימי הקיסרות.

בבית החולים הפסיכיאטרי של באו-דינג יונג עבר שטיפות מוח כפויות ועינויים פיזיים. כמו כן הוזרקו לו סמים כלשהם שפגעו במערכת העצבים המרכזית שלו. הרופאים הודו בפניו שהם יודעים שהוא אינו חולה נפש, אך לוחצים עליהם מהרשויות לעשות זאת. כשראו שכל מה שעושים לו אינו משפיע על צלילותו, העבידו אותו בעבודת פרך.

כמו כן ניתקו אותו מכל קשר עם העולם בחוץ, ולא מאפשרים למשפחתו וידידיו לראות אותו או לדבר אתו בטלפון.

פרטים נוספים על המקרה (באנגלית): http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/17/134984.html