Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

זוועות המתבצעות בתחנת משטרת ג'נג-יאנג: מענים מתרגלים בשיטות אכזריות

יאנ' 18, 2013 |   מיי, מתרגלת פאלון גונג מפרובינציית היילונג-ג'יאנג, סין

(Minghui.org)

נעצרתי באופן בלתי חוקי במארס 2005 ועוניתי במשך יותר משנה. להלן תיעוד הזוועות שסבלתי והייתי עדה להן באותו זמן וזאת כדי לחשוף את הפשעים הנתעבים שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מבצעת.

בתחילת חודש מארס 2005 עצרו שוטרים מתחנת משטרת ג'נג-יאנג בפרובינציית היילונג-ג'יאנג 68 מתרגלי פאלון גונג ואני בכללם. השוטרים עצרו אותנו לחקירה כשהם משתמשים בשיטות שונות של עינויים. כמעט כל מתרגל עונה בשיטת "התלייה הגדולה", בה תולים אדם כשידיו כפותות מאחורי גבו. נוסף לכך שמו סיגריות בוערות בתוך הנחיריים וחנקו אותנו בעשן. בקושי נשמנו. שיטה נוספת הייתה להכריח אותנו לשתות אלכוהול. אף על-פי שאני אישה כמה שוטרים תפסו אותי, דחפו אותי לרצפה ושפכו אלכוהול לתוך גרוני.

שחזור עינויים: שתי סיגריות בוערות נתחבות לנחירי המתרגל ומכסים את פיו

גם אני עוניתי בשיטת התלייה הגדולה שש פעמים במשך שלושה ימים. במשך היום תלו אותי ולאחר מכן אילצו אותי לעמוד בחדר אמבטיה נעול במשך כל הלילה.

על אף שפרקי ידיי היו חתוכים ודיממו עקב התלייה הגדולה, המשיכו השוטרים לכבול את ידיי מאחורי גבי לצינור החימום. הם אילצו אותי לשבת על הרצפה ובכל כוח גופם דרכו על רגליי עם עקבי נעליהם. רגלי התכסו בחבורות כחולות שחורות. כשהדריכו שוטרים חדשים בשיטות עינויים אמרו להם: "אתם יכולים לעשות זאת רק למתרגלי פאלון גונג אך לא לפושעים פליליים".

כמה מתרגלות נשלחו ל"בניין השדים", כך כונתה מחלקת המשטרה בצ'י-צ'י-האר. השוטרים נהגו שם לתלות את המתרגלים באוויר כשידיהם כפותות מאחורי גבם והיו דוחפים אותם קדימה ואחורה כמו נדנדה. לאחר ארבעה ימים כאלה הקורבנות לא יכלו להזיז את זרועותיהם. היו שוטרים שתלו מתרגלים עם רגליים באוויר, תלויים עם הזרועות גבוה למעלה. הם היו יושבים על רגליהם ולוחצים למטה עד שהזרועות היו נוקשות וישרות ואז היו משחררים בבת אחת. העינוי הבלתי אנושי הזה גרם לכאבים עזים והמתח בפרקים ובגידים גרם לגושים בזרועות. בסוף התהליך נהגו לגזור על המתרגלים עונשי מאסר של 3 עד 12 שנים במחנות עבודה או בתי כלא.

הייתי עצורה שם יותר משנה. ראיתי באופן קבוע מתרגלים שנשלחים לעינויים אכזריים. כשאני נזכרת בזאת תמונות העינויים קופצות מול פני כאלו זה קרה אתמול. באמצעות שחזור ותיעוד מה שראיתי אני רוצה לחשוף את טבעה המרושע של המק"ס ולקרוא לסיום שלטונו הבלתי אנושי הזה של המשטר הזה.