Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

"משרד 610" בצ'ונג-צ'ינג האיץ את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלן גונג במהלך ספטמבר ואוקטובר 2013

נוב' 22, 2013 |   כתב מינג-הווי מצ'ונג-צ'ינג

(Minghui.org)

"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") שהוקם על ידי המפלגה הקומוניסטית במיוחד כדי לרדוף את הפאלון גונג האיץ את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלן גונג בצ'ונג-צ'ינג במהלך ספטמבר ואוקטובר 2013.

על פי נתונים שעוד אינם מלאים, הרשויות בצ'ונג-צ'ינג עצרו או רדפו 66 מתרגלים בתקופה הזאת, איימו עליהם או כלאו אותם. 54 מתרגלים נעצרו, יש שבתיהם נהפכו ונבזזו, ויש כאלו שנשלחו למרכזי שטיפת מוח. חמישה נכלאו לתקופות מאסר בארבעה משפטים. שישה מתרגלים הוטרדו ואוימו, ושניים נאלצו לעזוב את ביתם כדי להימנע מלהיתפס ולהירדף על ידי הרשויות.

גב' ג'או שי-פאנג ובעלה מר ג'ואו צ'אנג-שנג נעצרו ב-16 באוקטובר 2013 על ידי שבעה או שמונה שוטרים מהרשויות הבאות: מחלקת הביטחון הלאומי של לונג-שי, מחלקת ביטחון-פנים, מחלקת המשטרה, תחנת המשטרה ומשרד הקהילה. ביתם נהפך ונבזז, וחסכונותיהם מכל שנות עבודתם במספרה שלהם, בסך 300,000 יואן, הוחרמו. גם רכוש נוסף וחפצים אישים הוחרמו, כולל מוצרי אלקטרוניקה, צורבים, מחשבים, טאבלט, MP3 וספרי פאלון דאפא.הבת הקטנה שלהם הושארה בבית לבדה.

שלושה מתרגלים אחרים נעצרו ביחד איתם, שלחו אותם למרכז שטיפת מוח ועוד דרשו ממשפחותיהם לשלם דמי שהייה בסך 150 יואן ליום. על פי מקורות, המתרגלים האלה הוכו באופן לא אנושי.

הרשויות בצ'ונג-צ'ינג אימנו וגייסו שוטרים רבים ואנשים חסרי בית כדי לעקוב אחרי מתרגלים מסוימים סביב השעון. הם הציעו סכומים גדולים לאלו שיצליחו להפליל מתרגלים. אפילו מתרגלים בגיל מבוגר וילדים נרדפו באותו אופן. רוב העצורים הם בשנות ה-60 או ה-70 שלהם.

במאמר באנגלית מפורטים שמות של מתרגלים נוספים שנעצרו ופרטים נוספים.

מתרגלים לשעבר שעברו "שינוי" עוזרים לרדוף את המתרגלים

"משרד 610" והרשויות בצ'ונג-צ'ין דרשו ממתרגלים לשעבר שעברו "שינוי" (חינוך מחדש באמצעות עינויים ושטיפות מוח) והסכימו לשתף פעולה עם הרשויות, להשתתף בפעילויות קבועות. "משרד 610" של המחוז ארגן עבורם פעילות קבועה שהוא מכנה "בית הרמוני", שתתקיים בכל 10, 20 ו-30 בכל חודש, שמתרגלים לשעבר אלהחייבים להשתתף בה, ושבה שוטרים של "משרד 610",יעבירו להם הדרכה כדי להביע את "אהבתם". [המפלגה בדרך כלל מעניקה שמות יפים לפעילויות שלה כדי להסתיר את משמעותם האמיתית – המת'].

הכותב מבקש מאתר האינטרנט מינג-הווי שהמידע הנ"ל יגיע לידי "הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג".