Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הפרלמנט האירופי מעביר החלטה המגנה את קצירת האיברים בכפייה בסין

דצמ' 16, 2013 |   מינג-הווי

(Minghui.org)

ברחבי העולם גוברת תשומת הלב של הקהילה הבין-לאומית לנושא קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין על ידי המדינה עצמה. מחוקקים ברחבי העולם מגבירים מאמצים להפסיק את הנוהג הנתעב הזה. ב-12 בדצמבר 2013 הפרלמנט האירופי בסטרסבורג, צרפת, העביר החלטה המביעה דאגה עמוקה לנוכח "דיווחים אמינים על קצירת איברים שיטתית הנעשית בסין על ידי המדינה מאסירי מצפון ללא הסכמתם", וקוראת להיכנס לסין ולנהל בה חקירה.

באדיבות הפרלמנט האירופי

קריאה לחקירה של ההשתלות בסין

 ההחלטה קוראת לפרלמנט האירופי על כל מדינותיו לגנות בפומבי את ההפרות הנעשות בסין בתעשיית ההשתלות שלה, ולהעלות מודעות בקרב אזרחי מדינות אלה הנוסעים לסין לניתוחי השתלות. היא גם קוראת לפרלמנט האירופי לנהל חקירה מלאה ושקופה של ההשתלות המתבצעות בסין.

הפרלמנט אף הדגיש שהצהרת סין כי היא תפסיק לקצור איברים מאסירים "רק ב-2015" אינה מקובלת, והפרלמנט קורא לסין "להפסיק מיידית את נוהג קצירת האיברים מאסירי מצפון ומהאנשים המשתייכים לקבוצות מיעוט אתניות או מיעוט בעל אמונה או דת".

ההחלטה "דורשת הפסקה מיידית של הרדיפה בת 14 השנה של השיטה הרוחנית פאלון גונג מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית בסין, ושחרור מיידי של כל מתרגלי הפאלון גונג ואסירי מצפון אחרים".

החלטה "מאוחרת עד מאוד"

מר טון קלאם (Tunne Kelam), חבר לשעבר בפרלמנט האירופי, אמר שההחלטה היא "מאוחרת עד מאוד. היינו צריכים לקבל אותה מוקדם יותר, אבל אני חושב שלמדנו הרבה מאוד בתהליך תמיכה זה. עכשיו אנחנו יודעים הרבה יותר בבירור מה מתרחש בסין, והרבה יותר נחושים להמשיך את התמיכה ולהביע את הסולידריות שלנו לחברינו הסינים".


Tunne Kelam אמר תוך כדי הדיון כי סין כבר פיתחה שוק שחור של איברים ממקור לא אתי. דבר זה מחריד רופאים מחוץ לסין (הצילום באדיבות הפרלמנט האירופי)

  "הנוהג הזה חייב להיפסק מיידית"

גב' כריסינה אוג'ולנד מאסטוניה אמרה ש"הנוהג הזה [קצירת האיברים] חייב להיפסק מיידית. מה שהפרלמנט האירופי יכול לכל הפחות לעשות הוא לגנות בפומבי את כל ההפרות המתבצעות בהשתלות בסין וליידע את כל האזרחים באירופה הנוסעים לסין לשם השתלת איברים שיתכן כי מקור האיברים להשתלה יהוא אסיר שהוצא להורג".

כריסינה אוג'ולנד מאסטוניה אמרה ש"המנהג הזה [קצירת האיברים] חייב להיפסק מיידית." (הצילום באדיבות הפרלמנט האירופי)

העברת ההחלטה הזאת באה באותה עת להגשה לנציב העליון לזכויות אדם באו"ם של עצומה על ידי ארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה DAFOH". העצומה קוראת ל"הפסיק מיידית את קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בסין". כמעט 1.5 מיליון אנשים מיותר מ-50 מדינות על פני 4 יבשות חתמו על העצומה.

 בקנדה הוצגה הצעת חוק חדשה הנוגעת להשתלות איברים

 בקנדה, חבר הפרלמנט ארווין קוטלר הציג הצעת חוק חדשה ב-6 בדצמבר. על פי הצהרתו "החקיקה הזאת, אם תתקבל, תיצור רשות לענוש אנשים מקנדה או מחוץ לקנדה שמעורבים ביודעין בהשתלת איבר אנושי או חלק אחר של גוף שהושג או נלקח לאחר עיסקה כספית ישירה או לא ישירה, או ללא הסכמת התורם".

"מעבר לעונשים פליליים חדשים, זה גם יתקן את נוהלי ההגירה והגנה על פליטים בכך שימנע כניסה לקנדה מאלו המעורבים או עוזרים לביצוע דברים כאלה", אמר.

גם בקונגרס האמריקני עומדת להצבעה הצעת החלטה להפסיק את קצירת האיברים הלא חוקית

 חברת הקונגרס האמריקני אליאנה רוס-לטינן וחבר הקונגרס רוברט אנדריוס יזמו ביחד ביוני האחרון הצעת החלטה הקוראת לממשלת סין להפסיק מיידית את קצירת האיברים מכל האסירים. ההחלטה גם דורשת להפסיק את רדיפת הפאלון גונג ומבקשת את שחרור כל מתרגלי הפאלון גונג ואסירי המצפון האחרים הכלואים.

יותר מ-160 חברי הקונגרס, יותר משליש מכלל חברי הקונגרס, כבר חברו להצעת ההחלטה הזאת לפני שהגיעה להצבעה. העובדה שמחצית התומכים דמוקרטים ומחציתם רפובליקנים, מדגישה כי התמיכה בפאלון גונג חוצה מפלגות. הצעת ההחלטה עברה ב-11 בדצמבר השנה את תת-הוועדה לנושא אסיה שתחת הוועדה לענייני חוץ.