Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

קנדה: רדיפת הפאלון גונג במוקד דיון ממשלתי "שולחן עגול בנושא זכויות אדם"

דצמ' 19, 2013 |   יינג דזי, כתב מינג-הווי באוטווה

(Minghui.org)

הדיון האחרון של "שולחן עגול בנושא זכויות אדם" של הממשלה באוטווה, קנדה, שם במרכז אתרדיפת הפאלון גונג באופן כללי ואת זוועות קצירת האיברים בפרט. בכירי ממשלה שונים הביעו תמיכה בפאלון גונג בפגישת ה 9 בדצמבר, ערב יום זכויות האדם הבין-לאומי.

אנדרו בנט, שגריר קנדה ל"משרד לחופש הדת", אמר לעיתון Calgary Herald כי הוא עדיין מודאג מאד מהיחס "הבלתי מתקבל על הדעת" של הממשל בסין כלפי מתרגלי הפאלון גונג, כמו גם כלפי טיבטים בודהיסטים, אויגורים-מוסלמים ונוצרים.

דייויד סוויט, חבר הפרלמנט בועידת המשנה לזכויות אדם, רואה את נושא קצירת האיברים כ"מאד בעייתי" ונדר "לרדת לעומקו של הנושא".

דייויד סוויט, חבר הפרלמנט בוועידת המשנה, נודר "לרדת לעומקו של הנושא [קצירת האיברים]"

שאון לי, נשיא אגודת הפאלון דאפא בקנדה ומר לי-ג'י הה (מימין), ניצול של הרדיפה, מדברים בשולחן העגולשון לי, נשיא אגודת הפאלון דאפא בקנדה ומר לי-ג'י הה (מימין), ניצול של הרדיפה, מדברים בשולחן העגול

ניצוֹל מהרדיפה: סבלתי כל דקה

מר לי-ג'י הה, ניצול מרדיפת הפאלון גונג, שיתף בהתנסות האישית שלו מהרדיפה בסין. בסין הוא קיבל פעם פרס זהב למצטיין הלאומי להנדסה ועיצוב. למרות הישגיו והיותו דמות למופת, הוא היווה מטרה לרדיפה בגלל אמונתו בפאלון גונג. מר הה דיבר על העינויים שחווה במהלך שלוש וחצי השנים של מעצרו.

מר הה סיפר: "הרדיפה כמעט לקחה את החיים שלי. במהלך שלוש וחצי השנים האלה, סבלתי בכל יום ובכל דקה, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה נפשית. הסוהרים השתמשו בכל האמצעים כדי לאלץ אותי לנטוש את האמונה והמצפון שלי".

אחד העינויים בהם השומרים השתמשו היה לגרור אותו בחוץ בקור המקפיא ולשפוך עליו מים. כתוצאה מכך, מר הה סבל מחום גבוה במשך חודשיים. הוא לא קיבל כל טיפול רפואי.

רדיפת הפאלון גונג אינה חוקית אפילו בסין, אמר מר הה. שוביו אמרו לו שאם הוא יכתוב הצהרה לפיה מתרגלי פאלון גונג לא עונו בכלא, הוא יוכל לחזור לעבודתו באופן מיידי. הוא סירב להיענות והועמד לדין ונידון למאסר ללא הליך הוגן. השופט אמר לו שהמאסר הוחלט מראש ושאל אותו, "למה אתה טורח למצוא עו"ד?"

מר טים אופל, חבר פרלמנט והשר לענייני רב תרבותיות של קנדה, מעודד את כל הקבוצות לחלוק את מה שקורה "כי ככל שאנו לומדים, זה יכול להשפיע על ההחלטות שלנו"

"משרד 610" מול משרד חופש הדתות

שון לי, נשיא אגודת הפאלון דאפא בקנדה, דיבר על הרדיפה המתנהלת על ידי המדינה בפריסה ארצית נגד הפאלון גונג ועל "משרד 610", כלי מרכזי ברדיפה.

מר לי הסביר כי "משרד 610" הוא משרד מיוחד שהוקם ב 10 ביוני, 1999, כדי ליישם את הרדיפה בכל הרמות של המפלגה הקומוניסטית הסינית וסוכנויות ממשלתיות. "משרד 610" קיבל מנדט להוציא לפועל את הרדיפה מעל החוק.

מר לי גם ביקש ממשתתפי הפגישה לשקול את הניגוד בין "משרד 610" בסין למשרד חופש הדתות בקנדה.

גופים ממשלתיים אמורים לפעול לטובת החברה, לא לתקוף אזרחים שומרי חוק. בסין, לעומת זאת, המק"ס משנעת את המנגנונים הבינלאומיים כדי לפתוח ולתחזק רדיפה של פלח גדול של אוכלוסייה בזרם המרכזי בחברה. מצב זה הפך את קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג למציאות. סדר הגודל והאכזריות של רוע חסר תקדים זה עדיין לא נחשפו במלואם ולא הובנו על ידי העולם.

הרדיפה של הפאלון גונג וקצירת איברים בכפייה בסין עמדו במרכז הדיון של "שולחן עגול" של הממשלה בנושא זכויות אדם באוטווה, קנדה, ב -9 בדצמבר