Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלי פאלון גונג שחילקו לוחות שנה של פאלון גונג במונגוליה הפנימית נעצרו שלא כחוק

פבר' 25, 2013 |   כתב מינג-הווי באזורי מונגוליה הפנימית

(Minghui.org)

על רדיפת הפאלון גונג בסין ב-14 השנים האחרונות: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין

שלושה מתרגלי פאלון גונג: הגב' ג'ואו באי-הונג, מר סונג בינג-פו ורעייתו, חילקו לעוברים ושבים בתחנת הרכבת לוחות שנה של הפאלון גונג. שוטרים עצרו אותם ללא שום עילה חוקית והביאו אותם לתחנת המשטרה כשהם אומרים לשוטרי התחנה שהביאו "פאלון גונג".

שוטרים הכניסו אותם לתאים נפרדים וביצעו חיפוש על גופם כשהם לוקחים מהם כספים. בעודם עצורים השוטרים הלכו לבתיהם ובזזו אותם והחרימו שם רכוש ומזומנים בערך של 40,000 יואן (הון רב בסין).