Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שופט בערכאת ביניים מתעלם מהחוק בערעורו של מתרגל הפאלון גונג ג'ואו יו-באו

מרץ 24, 2013 |   כתב Minghui בפרובינציית סצ'ואן, סין

(Minghui.org)

בדצמבר 2012 נגזרו שלא כחוק על מר ג'ואו יו-באו גמלאי משי-פאנג בסיצ'ואן 3 שנות מאסר בכלא. הוא הגיש ערעור לערכאת הביניים.

ב-23 בינואר 2013 פנתה משפחתו של מר ג'ואו לשופט האחראי על בית הדין הפלילי מספר 2 בבית דין הביניים בדה-יאנג. השופט שו בין, המשפחה מסרה לו שמר ג'ואו נחקר תחת עינויים והם מבקשים מבית הדין לחקור בעניין ולנהל את המשפט על-פי חוק. אולם השופט שו התחמק מתשובה ישירה בתירוץ שלשופט השפעה קטנה ביותר במקרה הזה, ושהוא יכול לפסוק רק על בסיס המסמכים מהשימוע בהיררכיה הנמוכה יותר (זו שעליה מערערים). זה רק חושף את העובדה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) הורתה לבתי המשפט להוציא לפועל את הוראותיה לרדוף מתרגלי פאלון גונג בהתעלם מהחוקה הסינית.

המערערים זוכים לתגובה טיפוסית של בית דין המוציא לפועל את הוראות המפלגה

השופט שו ביקש להציג בפניו ראיות לכך שמר ג'ואו נחקר בעינויים. אחרי שהוצגו בפניו הראיות החל השופט לדבר על ההליכים המשפטיים, אך כאשר המשפחה אמרה שהיא תשכור עורך דין, השופט שו התנגד לכך בטענה שאי אפשר לשכור עורך דין במקרה הזה.

הוא הצהיר שבית הדין יפסוק בצורה נייטרלית על-פי המסמכים בתיק. אך המשפחה ענתה שבית הדין הראשון בשי-פאנג נמנע בכוונה תחילה מנושא של "הודאה באמצעות עינויים" שקיימת בתיק, ולכן לא ניתן להתבסס על מסמכי הדיון. השופט שו התחמק בטענה שרק משרד התביעה יכול לחקור זאת.

עיוות דין והתעלמות מהחוקה הסינית

מר ג'ואו שנעצר על ידי ביטחון פנים ו"משרד 610" ב-15 במאי 2012 נחקר תחת עינויים במשטרה ולאחר מכן הועבר למרכז מעצרים. מנהל המרכז שפחד לשאת באחריות לבריאותו של מר ג'ואו החזיק ברשותו סקירת CT שנערכה לו לאחר החקירה.

לאחר מכן תמרנו נציגי המק"ס את כל הנוגעים בדבר: המשטרה, התביעה ובית הדין לסכל את מעורבותו של עורך הדין בתיק באמצעות איומים על המשפחה.

ב-6 בדצמבר, בשימוע בלתי חוקי שנערך בבית בדין בשי-פאנג, חשף מר ג'ואו את העובדה שנחקר תחת עינויים. עורך דינו הציג את דו"ח ה-CT שמראה את פציעות הראש של מר ג'ואו ודרש מהתובע לחשוף את סרט הוידיאו של החקירה. בית הדין סירב לדרישתו. השופט המכהן אמר בהשמעת גזר הדין: "המפלגה [הקומוניסטית הסינית] מנהלת את סין. זהו העולם שלה. מי שמקדם את הפאלון גונג מפר את החוק". וכך גזר על מר ג'ואו 3 שנות מאסר.

כאמור, המשפחה מנסה לחשוף את ההתנהלות הלא חוקית והפושעת של בתי הדין כלפי מתרגלי הפאלון גונג, בעוד ערכאות גבוהות יותר מסייעות לטיוח ומפירות גם הן את החוקה.

מקרה נוסף בו השופט שו חוסם ערעור של מתרגלת הפאלון גונג הגב' ג'יאן יי-צונג: עורך הדין מגיש נגדו תלונה והמשפחה רוצה לתבוע את השופט

בדיווח אחר לגבי אותו מחוז מה-21 במרץ, נכתב כי משפחתה של מתרגלת פאלון גונג (הגב' ג'יאן יי-צונג) אחרת מתכוונת לתבוע את השופט שו בין על מקרה דומה, בו חסם את הערעור שהגישו על תוצאות משפט לא חוקי עליו לא ידעו כלל. השופט שו השתמש כל פעם בתואנות אחרות, לפעמים סותרות. הוא ניסה להניא את המשפחה מלשכור עו"ד בתואנה שהגב' ג'יאן (הכלואה) כבר שכרה עו"ד. לאחר שחסם את עורך דינם מלעיין בתיק, עורך הדין הגיש תלונה רשמית על השופט, ורק אז הורשה לעיין במסמכי התיק. המשפחה דורשת שימוע פומבי של התיק. כמו כל מתרגלי הפאלון גונג שנעצרו והובאו למשפט או נכלאו, הגב' ג'יאן לא ביצעה כל הפרה של החוקה הסינית.