Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

חייה של מתרגלת הפאלון גונג ליו ג'י בסכנה לאחר שעונתה בכלא הנשים בליאו-נינג

מרץ 4, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הגב' ליו ג'י כלואה כבר יותר משנה משום שהיא נאמנה לאמונתה בפאלון גונג ואינה מוכנה "לעבור שינוי". היא עברה ועדיין עוברת עינויים בכלא. גופה כחש באופן קיצוני והיא אינה יכולה להניע את זרועותיה או רגליה. היא נראית על סף מוות. משפחתה ביקשה מרשויות הכלא פעמים רבות לשחרר אותה, אך הם מסרבים.

כאשר משפחתה ביקרה אותה באוקטובר 2012 היא עוד הייתה מסוגלת לשבת בכסא גלגלים, אך בנובמבר היא אפילו לא יכלה לשבת בתוך כסא גלגלים, ונשמטה ממנו פעמיים בתוך 10 דקות, וכל פעם האסירים הרימו אותה חזרה. היא לא נעה כלל, וגפיה היו שמוטים וחסרי חיים. אחיה המבוגר ביקש להיפגש עם סגן מנהל הכלא אך הוכה בידי הסוהרים. היה ברור למשפחה שהיא גם לא מעזה לדבר על מה שהיא עוברת. היה גם ברור שמתנקמים בה, משום ששני סוהרים אמרו למשפחה שהם קיבלו מכתבים המפרטים את פשעיהם. אכן, לאחר שראו את מצבה, בני המשפחה הגיעו למשרד הפיקוח על בתי הכלא בפרובינצייה כדי לבקש את שחרורה, ובסופו של דבר עמדו מול המשרדים עם שלט הקורא לחקור את ההתעללויות בבית הכלא ולשחרר את גב'ליו. עוברים ושבים צילמו אותם בטלפון הסלולרי.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין, הנמשכת כבר 14 שנה:  שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין