Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מפקד משטרת פאן-ג'ין בליאו-נינג עוצר מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית וסוחט מהם כסף

מרץ 5, 2013 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג-סין

(Minghui.org)

במשך כ- 14 שנה, מאז החלה רדיפת הפאלון גונג על ידי המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), גאו צ'ון-שאן, מפקד משטרת פאן-ג'ין בליאו-נינג ושוטריו רודפים בצורה פעילה מתרגלי פאלון גונג. הם עוצרים אותם, כולאים אותם, עורכים חיפוש וביזה בבתיהם וסוחטים מהם כסף פעם אחר פעם.

מעצרים בלתי חוקיים, כליאה, חיפוש וביזה בבתי מתרגלים וסחיטת סכומי כסף גדולים

גב' צ'ו ג'יא-יינג שעובדת במפעל הנפט בליאו-הה, נעצרה ב-29 בנובמבר 2012 כששוחחה עם אנשים בחוות דא-הואנג על הפאלון גונג והרדיפה. היא הועברה למרכז המעצרים בעיר.

גאו צ'ון-שאן חקר אותה לגבי מתרגלים אחרים בניסיון לעצור גם אותם. הוא סחט ממנה 24,000 יואן, החרים את האופנוע שלה ועדיין לא החזיר אותו למשפחתה.

בסוף פברואר 2007 עצר גאו ארבעה מתרגלים ממפעל הנפט בליאו-הה והעביר אותם למרכז המעצרים במחוז פאן-שאן. הוא ערך חיפוש בבתיהם וסחט מכל אחד מהם 20,000 יואן.

מפליל מתרגלים

כשהגיעה גב' צ'ו לדרוש בחזרה את האופנוע שלה סירב גאו להחזיר לה אותו. הוא קבע שהאופנוע אינו שלה. הוא השתמש בכל האמצעים לגרום לה להלשין על מתרגלים, כדי שיוכל לרדוף אותם. מתרגלים מחוץ לעיירה צלצלו אליו כדי להבהיר לו את האמת וגאו סירב להקשיב להם. הוא איים עליהם, הפחיד אותם וקרא לשוטרים לעזור לו לאתר אותם ולעצרם.