Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

גופת מתרגלת הפאלון גונג שאן-מו-ג'י נשרפה בנסיבות חשודות על ידי הרשויות לפני שהודיעו למשפחה

אפריל 12, 2013 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית ג'יאנג-שי

(Minghui.org)

ב-25 בפברואר בשש בערב, מתרגלת הפאלון גונג שאן מו-ג'י יצאה מביתה ולא חזרה אליו. בני משפחתה פנו למשטרה ושוטר אמר להם "תחפשו אותה בקרמטוריום הה-ג'יאן-שאן". נודע למשפחה כי היא מתה מ"התקף לב" וכי השוטרים גילו בדרך לבית החולים שהיא מתה ולקחו אותה ישר לקרמטוריום.

התנהגות זו של המשטרה אינה תקינה בבירור ומעלה שאלות רבות. המשפחה גילתה כי שתי מכוניות משטרה הגיעו לקרמטוריום בבוקר ה-26 בפברואר, וגופת אישה הוצאה מאחת מהן והושמה בחדר הקירור. נודע להם עוד כי קבוצת שוטרים מיחידה לפיזור הפגנות הגיעו מיד לאחר מכן והוצבו בשמירה על שער הקרמטוריום וגם בתוך המבנה עד לשעות הערב המוקדמות. בקרמטוריום מסרו כי הגופה לא נרשמה בשם כלשהו וכי נאמר להם שזו אישה שביצעה התאבדות אחרי שאנסו אותה.

שאלות מטרידות

אם אכן גב' שאן מתה במהלך הנסיעה איך השוטרים קבעו את מותה בלי תעודת פטירה? למה היה צורך לשלוח שתי מכוניות משטרה לקרמטוריום. על מה שמרו שוטרי היחידה המיוחדת ומה ניסו למנוע? האם הם פחדו שהמשפחה תבקש לראות את הגופה והאמת תצא לאור? ואם היא מתה משוק כשעצרו אותה בערב, למה חיכו עד הבוקר להביא את גופתה לקרמטוריום? ולמה הצוות בקרמטוריום אמר שזו הייתה גופה של אישה שהתאבדה משום שנאנסה?

הרשויות והיחידות המעורבות במקרה של הגב' שאן, הממונים ומספרי טלפון, מפורטים בגרסה האנגלית של המאמר.

 מקרה דומה

מתרגלת פאלון גונג אחרת מאותו אזור, הגב' הה צ'ון-הואה בת ה-70, נעלמה לשלוש שנים מאז עזבה את ביתה ב-12 בינואר 2010. כאשר בני משפחתה הלכו אז למשטרה, שוטר צעק עליהם: "רצינו לכלוא אותה לזמן ארוך". על פי דיווח במינג-הווי ממרץ 2012 הגב' הה אכן נעצרה ל-14 יום, אך למשפחתה נאמר שהיא לא שם. אחרי 14 יום לא ידוע דבר על מקום הימצאה וקיים חשד שהיא נרצחה במעצר. פקידי המפלגה הקומוניסטית ושוטרים ניסו לחקור בין מתרגלי הפאלון גונג העמיתים שלה באזור האם וכמה הם יודעים מה שקרה לה.