Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלות מגאן-סו ערערו על גזרי הדין החשאיים, "משרד 610" לוחץ להכביד את גזרי הדין

אפריל 13, 2013 |   כתב Minghui בפרובינציית גאן-סו, סין

(Minghui.org)

ארבע מתרגלות שנעצרו במחוז הווי-נינג בגאן-סו ב-24 בספטמבר 2011 הוחזקו במרכז מעצרים במשך 18 חודשים. בכירי בית הדין שידעו שהם פועלים בניגוד לחוק, גזרו בחשאי את דינן של המתרגלות ל-3 שנים בכלא מבלי ליידע את משפחותיהן ועורכי דינן. משפחותיהן ערערו בבית דין הביניים בבאי-יין באמצעות עורכי הדין.

ארבעת המתרגלות נעצרו ונידונו למאסר על שיידעו אנשים לגבי הפאלון גונג

ב-24 בספטמבר 2011 ארבעת המתרגלות גב' האן שיו-פאנג בת 51, גב' גונג, גב' ליו וגב' סון יידעו אנשים בעיירה ג'ונג-צ'ואן לגבי מהו באמת הפאלון גונג ולגבי הרדיפה שהמשטר מנהל נגדו. המשטרה עצרה אותן ללא עילה חוקית וערכה חיפוש וביזה בבתיהן והוחרמו מהן ספרי פאלון גונג, פנקסי צ'קים וחפצים אישיים. גב' האן עברה עינויים קשים כל כך במרכז המעצרים שגופה כחש עד רזון ושיערה האפיר. אמה שנותרה לבדה נפלה למשכב וסבלה מהטרדות המשטרה בביתה.

ב-28 בפברואר 2012 נערך משפטן של הארבע בבית הדין המחוזי בהווי-נינג. משפחותיהן שכרו עורכי דין מבייג'ינג להגן עליהן.

עורכי הדין הדגישו שלשוחח עם אנשים על הפאלון גונג ולתת להם חומרי הבהרת אמת אינם מנוגדים לחוק הסיני. הם דרשו את שחרורן של המתרגלות ללא כל תנאי. הם הדגישו בפני השופטים וסגל בית הדין שלגזור דין של מישהו כשיודעים שהוא חף מפשע זהו פשע וזה בניגוד למצפון. עורכי הדין דרשו שכל שופט יכבד את זכויות האזרח המופיעות בחוקה ויאכוף את החוק בצורה הוגנת. התובעים והשופטים לא הגיבו.

איומים על עורכי הדין והמשפחות

נציג "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") הפעיל לחץ על השופטים ועל סגל בית הדין, בטענה שהערעור שהגיש כבר בעלה של גב' האן גרם לזעם אצל בכירי המשרד שרוצים עונשים כבדים יותר למתרגלים. משרד 610 חושש שאם תשוחררנה המתרגלות הן תנסינה לתבוע אותם, לכן הוא אוסר לשחררן. בעלה של גב' האן עצמו, נאלץ לעזוב את ביתו מאז ה-25 בספטמבר 2011, כדי להימנע ממעצר.

נציג "משרד 610" התלונן כמה פעמים במשרד המשפטים בבייג'ינג על עורכי הדין וניסה לעצור בעדם להגן על המתרגלות. כמו כן ניסה המשרד להפעיל לחץ על בני משפחותיהן בטענה שעורכי הדין מרגיזים את המנהיגים ברמת הפרובינציה, ובאיום שאם הם ימשיכו לשכור את עורכי הדין תקבלה המתרגלות עונשי מאסר ארוכים יותר. לחץ הופעל גם על אחיה הצעיר של גב' האן באיומים שיפוטר ממקום עבודתו אם ימשיך לשכור עורכי דין.

גם בני משפחה של המתרגלות נעצרו

ב-28 ביוני 2012 נעצרו שתי גיסותיה של גב' האן. שתיהן הוחזקו במרכז מערים ועברו עינויים. ב-23 בנובמבר 2012 נערך להן משפט חשאי ללא ידיעת המשפחה או עורכי הדין.