Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

העתירה השלווה של ה-25 באפריל: 14 שנים של אומץ

אפריל 25, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

ב-25 באפריל 1999 בערך 10,000 מתרגלים של השיטה הרוחנית פאלון גונג התאספו בשקט בבייג'ינג לעתור לממשלה המרכזית על זכותם לתרגל את הפאלון גונג. הם היו אנשים מכל רבדי החברה והאזורים בסין, והם באו לבקש מהמשטר הקומוניסטי הסיני להפסיק להסלים את הפגיעה במתרגלי השיטה, ולהבטיח את קיום זכויות האדם הבסיסיות עבורם – חופש האמונה.

זו הייתה העתירה השקטה ביותר בתולדות ההיסטוריה של סין המודרנית. אבל המשטר השתמש בה לצרכי תעמולה, והציג אותה בסין ומחוצה לה כעילה להנחתת דיכוי אלים שנמשך כבר 14 שנה.

להלן סיכום העובדות ומשמעות ההתרחשויות של עתירת ה-25 באפריל 1999:

ר ק ע

ב-23-24 באפריל 1999 בכירים במשטרת טיאן-ג'ין, עיר הסמוכה לבייג'ינג, תקפו ועצרו עשרות מתרגלים של פאלון גונג שהתאספו מול משרד של עיתון (שכמו כל התקשורת בסין נשלט על ידי המשטר) כדי להסביר לעיתון שהוא טעה בדברים שפרסם במאמר על השיטה הרוחנית. מעצרם של המתרגלים האלה נודע, והרבה מתרגלים שאלו במשטרה מה צריך לעשות כדי לשחרר את העצורים, שלא עברו על החוק הסיני (עתירה נחשבת בסין כזכות בסיסית השמורה לאזרח מאז ימי הקיסרויות ועד החוקה הנוכחית). המשטרה אמרה להפנות את העתירות לבייג'ינג.

על פי ההנחיות שמשטרת טיאן-ג'ין נתנה למתעניינים, הגיעו ביום שלאחר מכן, ה-25 באפריל, כ-10,000 מתרגלי פאלון גונג למשרד העתירות הרשמי בבייג'ינג. ההתאספות הייתה שקטה והמתרגלים שמרו על הסדר. מספר נציגים מקרב המתרגלים נקראו פנימה להיפגש עם ראש הממשלה דאז ג'ו רונג-ג'י וצוותו. דבריהם נשמעו, מתרגלי הפאלון גונג העצורים שוחררו באותו ערב, וכולם הלכו הביתה.

ההתרחשות מאחורי הקלעים

על פי מספר מקורות מתוך הממשל הסיני, בחודשים שלאחר ההתאספות של ה-25 באפריל התרחש מאבק פוליטי עז ברמות הגבוהות ביותר של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). יו"ר המק"ס דאז, ג'יאנג זמין, קרא לממשל "למחוץ" את הפאלון גונג בעוד אחרים בפוליטבירו לא ראו שום איום בשיטה או במתרגליה. האנליסט הבכיר של ה-CNN  וילי לאם ציטט בכירים שאמרו שהדיכוי של הפאלון גונג הוא "אישי" מאוד אצל ג'יאנג זמין.

ביולי 1999 ג'יאנג זמין הורה באופן רשמי על דיכוי הפאלון גונג.

ההתאספות של ה-25 באפריל תויגה מיד לא כפי שהייתה: עתירה שקטה לפי הפניית בכירי הממשל בטיאן-ג'ין ובבייג'ינג והנחיותיהם, אלא כ"מצור" על הממשל המרכזי ו"ראייה" ברורה לכך שהפאלון גונג הוא איום על הממשל.

למה זה שינה את כל התמונה?

תיוג העתירה השלווה כ"מצור" על הממשל המרכזי איפשר לממשל להציג את השיטה הרוחנית בסין ומחוצה לה כפוליטית. באופן זה, במקום שההתייחסות לרדיפת הפאלון גונג תהיה כאל דיכוי אלים של קבוצה הדוגלת באמונה מסוימת, התעמולה הציגה נרטיב שיש מאבק על כוח בין הפאלון גונג למק"ס. יתרה מכך, כמה שומרי זכויות אדם במערב האמינו אז שמתרגלי הפאלון גונג המיטו את הרדיפה על עצמם בכך ש"קראו תיגר" על הממשל ב-25 באפריל.

הנרטיב החדש שחק את המוטיבציה אצל אנשים וארגונים רבים שבדרך כלל מגיבים להפרה של זכויות אדם וזכויות אמונה. זה גרם בעולם לתופעה הידועה כ"האשם את הקורבן", שמנעה חקירה בין-לאומית ודיווח על דיכוי ורדיפת הפאלון גונג.

לסדרת וידיאו עם כתוביות בעברית – "הסיפור האמיתי" - http://www.falunnews.org.il/realstory.html