Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אמנסטי אינטרנשיונל שוודיה קוראת לסין לשים קץ לחינוך מחדש דרך עבודה בכפייה

מאי 10, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

(Minghui.org) בבוקר ה-25 באפריל 2013, מתרגלי פאלון גונג שוודים התאספו למול השגרירות הסינית בשטוקהולם כדי לציין את העתירה השלווה של 10,000 מתרגלי פאלון גונג בבייג'ינג לפני 14 שנים, וכדי לחשוף את הרדיפה האכזרית של הפאלון גונג בידי המשטר הקומוניסטי הסיני, שמתרחשת מאז יולי 1999. אמנסטי אינטרנשיונל שוודיה תומכת באמצעות קריאה לשים סוף למערכת של כביכול "חינוך מחדש דרך עבודה בכפייה" הבלתי חוקית של סין, אשר שמה את מתרגלי הפאלון גונג למטרה כמו גם אסירי מצפון אחרים.

 

'纪念“四·二五”,瑞典法轮功学员中使馆前炼功讲真相'

מתרגלי פאלון גונג מציינים את עתירת ה-25 באפריל בשגרירות הסינית בשטוקהולם

'瑞典大赦国际新闻发言人伊丽莎白·洛夫格伦'

דוברת אמנסטי אינטרנשיונל שוודיה, אליזבת לופגרן

בהתאספות, מתרגלי פאלון גונג סינים ומערביים החזיקו באנרים שעליהם רשום "פאלון דאפא הוא טוב!" וגם "הפסיקו לרדוף את הפאלון גונג" ממול השגרירות הסינית. הם הדגימו את תרגילי הפאלון גונג.

מתרגלים גם דיברו עם הציבור הרחב על ההשמצות והשקרים של המשטר הקומוניסטי הסיני שנועדו להפליל את הפאלון גונג, כמו גם על הרדיפה האכזרית של מתרגלי פאלון גונג. הם הפצירו באנשים הסינים לראות מבעד לטבע המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ולנתק את קשריהם עם המפלגה והארגונים המסונפים לה ליגת הקומוניסטים הצעירים והחלוץ הצעיר, ולנטוש כל אשליות שיש להם לגבי המק"ס.

נהגי אופנועים שעברו ליד האטו וצפרו בצופריהם כדרך להפגין את תמיכתם. הולכי רגל גם שלחו סימן של אגודל למעלה כדי להביע את הערכתם למחאה השקטה.

עדים לרדיפה

זוג סיני, מר טיאן והגברת הואנג, מתרגלי פאלון גונג שעזבו את תת-היבשת סין לפני שנה כדי להימלט מהרדיפה, דיברו באירוע וסיפרו את נסיונם האישי בסין.

מר טיאן אמר: "כשחברי הטוב שוחרר ממחנה העבודה בכפייה, הוא סבל מדימום פנימי בבטן ושחפת כתוצאה מהרדיפה. הוא היה בריא מאוד לפני כן. גיסתו של חברי ואני נהגנו לתרגל את תרגילי הפאלון גונג ביחד. לאחר שהיא נעצרה שלא כדין, היא הוכתה קשות, מה שהוביל לדימום פנימי. היא נפטרה ימים ספורים לאחר ששוחררה. אלו הן כולן עובדות שנרשמו בדם, שאף אחד לא יכול להתכחש לאמיתותן."

גברת הואנג, אשתו של מר טיאן אמרה: "מתרגלי הפאלון גונג בסין כולם מודעים לקיום מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יה. כולנו מבוהלים מאד כשהשם הזה מוזכר. המקום הזה הוא המקום המרושע ביותר ברדיפת מתרגלי הפאלון גונג. בסין, בכל דקה אנו עומדים בפני הסכנה של מעצר ורדיפה. היום, בחברה החופשית הזאת, אנו רוצים להביא קול מליבנו: "שימו סוף לרדיפת הפאלון גונג!"

אמנסטי אינטרנשיונל שוודיה קוראת קריאה רמה לקץ המערכת האכזרית של מחנות עבודת הפרך של סין

אמנסטי אינטרנשיונל שוודיה הגישה לאחרונה דו"ח לאו"ם, הדוחק במשטר הסיני לשים לאלתר סוף למערכת ה"חינוך-מחדש דרך עבודה בכפייה" שמפרה את חוקת סין בעצמה.

בהתאספות, דוברת אמנסטי אינטרנשיונל הגברת אליזבת לופגרן אמרה בריאיון: "אנחנו עתרנו למען סגירה מיידית של מחנות העבודה בכפייה למשך זמן ארוך משום שהמערכת הזאת היא בלתי חוקית בעליל. ישנם הרבה מתרגלי פאלון גונג שכלואים שם. עבור מספר גדול מאד של אנשים שנשלחים למחנות העבודה בכפייה אין עילה חוקית להחזיקם שם."

גברת לופגרן אמרה גם: "אנו מודאגים מאד מהחשיפה של המדיה בסין על מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יה. למדנו גם כי במחנה עבודה זה, עינויים אכזריים ביותר, ועונשים נפשיים ופיזיים הם דבר שבשגרה. במיוחד כנגד מתרגלי הפאלון גונג, אם הם לא מוותרים על אמונתם, סביר מאד שהם יסבלו מהתעללות כזאת."

גברת לופגרן מקווה שיותר אנשים בסין (במיוחד שופטים, עורכי דין ואחרים המערכת המשפט) ירימו את קולם, משום שמערכת מחנות העבודה בכפייה לא צריכה להתקיים כלל. מערכת העבודה בכפייה מציבה עצמה מעל לחוק. היא מאמינה שאמנסטי אינטרנשיונל וארגונים בינלאומיים אחרים כמו גם ממשלות צריכים גם להפעיל לחץ. היא אמרה שיש לסגור את מחנות עבודת-הפרך, כי הם לא צריכים להתקיים מלכתחילה.