Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ראינו בורות צינוק במחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה

מאי 10, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

לאחר שקראתי את המאמרים שחשפו את הזוועות של מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה אני רוצה לציין שהתיאורים שם אינם חדשים עבור מתרגלות הפאלון גונג או עבור אסירות אחרות שהיו במחנה הזה.

החדר האפל של מא-סאן-ג'יאה

במאמר אחד תואר החדר האפל של היחידה השלישית במחנה הכפייה: חדר סודי שחלונותיו מכוסים בעיתונים, בקרטונים ובווילונות. כשנכנסים לשם הכול חשוך. השוטר ג'אנג לי-לי נהג לענות שם מתרגלות לעתים קרובות. גודל החדר הוא כ-30 מ"ר. יש בו "מיטת סדום", רצועות הצלפה, אזיקים ורמקולים. כל הקירות והרצפה מכוסים בכתובות שמשמיצות את הפאלון דאפא. על אחד הקירות כתוב באדום באותיות ענק "שינוי" (טרנספורמציה).

איש מלבד המענים לא חזה בעיניו בעינויים שמתרגלות פאלון גונג עוברות בחדר הזה, אבל איך שהן נראו כשהוציאו אותן משם, זה לבדו ראיה מפלילה למה שהן עברו שם. רוב אלו שיוצאות משם בכלל לא יכולות לעמוד על רגליהן ונופלות אחרי כמה צעדים. מתרגלת אחרת או אסירה אחרת, צריכות לסחוב אותן. אבל אם אסירה סוחבת, אז בדרך היא מכה את המתרגלת שעונתה וצועקת ומשפילה אותה. זה חיזיון נפוץ במא-סאן-ג'יאה.

בורות צינוק

יש מפעל אריזה ביחידה השלישית של המחנה, וצמוד אליו יש משהו שנראה מבחוץ כמו מחסן. במאי ויוני 2012 רשויות המחנה הכריחו את מתרגלות הפאלון גונג שרק הגיעו למחנה ואת אלו שעבדו במפעל, לנקות את ה"מחסן" הזה.

בשעה שהן ניקו, הן ראו ציפוי ברזל ענק והזיזו אותו. מתחתיו נגלה בור שחור ענק שעלה ממנו אד עם ריח צחנה. בפנים ניתן היה לראות מוטות ורשתות גדר תיל. חמישה חורים כאלה יש בתוך המבנה הזה. הכניסה לבורות האלה ממוקמת באמצע הקיר השחור האחורי של המבנה. הדלת הייתה פתוחה והיה לידה ספסל.

אלו הם בורות הצינוק הידועים לשימצה של מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה המכונה "מאורת הגיהינום", ושם עינו ועדיין מענים מתרגלות של פאלון גונג.