Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ניו ג'רסי, ארה"ב: חבר קונגרס וסנטור אמריקנים שולחים איחולים ליום הפאלון דאפא העולמי

מאי 18, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

חבר הקונגרס האמריקני רוברט אי. אנדרו  פרסם הכרזה של הקונגרס בהכרת חשיבותו של יום הפאלון דאפא העולמי לחגוג את ניצחון ה"אמת-חמלה-סובלנות" ולזכור את אלפי מתרגלי הפאלון דאפא שאיבדו את חייהם בהגנה שקטה על זכויות אדם וחופש האמונה. פרד ה. מאדן, הסנטור האמריקני ממדינת ניו ג'רסי כתב מכתב בו הוא מכיר ביום הפאלון דאפא העולמי ה-14 וביום השנה ה-21 להצגת הפאלון דאפא בציבור.


הכרזת קונגרס ליום הפאלון דאפא העולמי

כבודו, רוברט אי. אנדרו בית הנבחרים של ארה"ב מחוז מספר אחד- ניו ג'רסי

הואיל והמחוז מספר אחד של הקונגרס- מדינת ניו ג'רסי מצטרפת לחגיגה עם המתרגלים מאזור פילדלפיה רבתי לזכור את יום הפאלון דאפא העולמי ב-12 במאי 2013;

והואיל ופאלון דאפא הוא תבנית לשיפור עצמי על בסיס העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות;

והואיל והשיטה כוללת מדיטציה ותרגילים עדינים המקדמים את הבריאות וגם את הרווחה הכללית של מי שמתרגל;

והואיל ומיליוני אנשים מרוויחים מהשיטה גם פיזית וגם נפשית;

והואיל וביולי 1999 המשטר הקומוניסטי הסיני הוציא מחוץ לחוק את שיטת הפאלון דאפא והחל בקמפיין תעמולה ודיכוי כדי לשרש את השיטה;

והואיל ומאז אלפי מתרגלי פאלון דאפא נעצרו ונחשפו לשטיפת מוח, עונשי מאסר לעבודה בכפייה, עינויים ורצח עקב אמונתם;

והואיל וב-16 במארס 2010 העביר בית הנבחרים החלטה מספר 605 הדוחקת במפלגה הקומוניסטית הסינית לסיים את הקמפיין בן עשור שנים נגד הפאלון דאפא והביע סולידריות עם קורבנות הרדיפה בסין;

והואיל והשנה הזאת מציינת את יום השנה ה-21 בה לי הונג-ג'י לימד לראשונה בציבור את הפאלון דאפא בצ'אנג-צ'ון, סין.

לכן לידיעתכם כעת, שחבר הקונגרס החתום מטה, כבודו, רוברט אי. אנדרו ממחוז מספר אחד של מדינת ניו ג'רסי, מכיר בזאת בחשיבותו של יום הפאלון דאפא העולמי כחגיגת ניצחון של אמת-חמלה-סובלנות ובו בזמן זוכר את אלפי מתרגלי פאלון דאפא שאיבדו את חייהם בהגנה שקטה על זכויות אדם וחופש האמונה.

רוברט אי. אנדרו בית הנבחרים האמריקני המחוז הראשון- מדינת ניו ג'רסי

מכתבו של הסנטור פרד ה. מאדן

כבודו, הסנטור פרד ה. מאדן משרד מחוז הולי אוק 4 דרך ג'ונסון 129 סוויטה 1 טרנסוויל, ניו ג'רסי 08012

חברים יקרים,

בשם מחוז הבוחרים ה-4 של ניו ג'רסי ברצוני לברך את כל המתרגלים החוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי ה-14 ואת יום השנה ה-21  להצגת הפאלון דאפא בציבור.

מאז הצגתה באוניברסיטת ראטגרס ב-1996, נגעה פאלון דאפא בחייהם של תושבים רבים בניו ג'רסי ושיפרה באופן כללי את בריאותם הפיזית והנפשית. על פי האמונה בעקרונות של אמת-חמלה סובלנות, חברים בדיסציפלינה הזאת שואפים בצורה שניתן רק להעריץ, להשיג בריאות טובה יותר ובסופו של דבר להגיע להארה רוחנית.

במשך העשורים האחרונים, הפכו מתרגלי פאלון דאפא לקול מלא עוצמה בהגנת זכויות אדם. בכך שהם מצדדים ותומכים באלה שנרדפים בסין שלא בצדק, הם מגבירים את מודעות הציבור לדיכוי הדתי ומקדמים תרבות של סובלנות והבנה. על המאמצים בעלי החשיבות האלה צריך להכיר בהם ולהוקיר אותם.

ברצוני לחלוק כבוד מיוחד למר לי הונג-ג'י על ההתחייבות האיתנה והנחושה שלו לקדם שלום ושיפור של בני אדם. תחת הנהגתו רבת החזון, שיטת הפאלון דאפא צמחה בצורה ניכרת, מה שהביא בעקבותיו הרמוניה גדולה יותר בין מתרגלי השיטה לבין הקהילה הרחבה יותר. עם יותר מ-100 מיליון מתרגלים, פאלון דאפא משחקת באמת תפקיד חשוב בעידוד חמלה וחסד בעולם הרחב.

בהזדמנות הבלתי נשכחת הזו אני תומך בשליחות של הפאלון דאפא ושולח את איחוליי הטובים ביותר לכל מתרגיליה. הלוואי והשנה תתברך באושר ובהמשך הצלחה.

בסולידריות, פרד ה. מאדן, סנטור המחוז ה-4.