Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בית המשפט המחוזי בצ'אנג-אן מפברק שקרים כדי לרדוף את גב' צ'יו לי-יינג

יוני 11, 2013 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית הה-ביי, סין

(Minghui.org)

הגב' צ'יו לי-יינג היא בת 48, לשעבר מפקחת בבית הזיקוק של העיר שי-ג'יאה-ג'ואנג. היא אישה טובה למופת וכל מי שמכיר אותה מעריך אותה ככזו. אבל משום שהיא מתרגלת פאלון גונג, הרשויות מתאנות לה. היא הואשמה ב"החזקת מסמך מסווג" על המחשב שלה.

ב-16 באפריל השנה, בדיון שלישי (שעליו לא קיבלה הודעה חוקית 3 ימים מראש), האשימו אותה בבית המשפט ב"החזקת מסמך מסווג". כמעט 100 איש העוקבים אחר גורלה הגיעו באותו יום לחצר בית המשפט של העיר צ'אנג-אן שבשי-ג'יאה-ג'ואנג. משפחתה שכרה שני עורכי דין להגנתה. המשפט ארך מ-9:00 עד 15:30. בית המשפט אסר על אנשים להיכנס לצפות במשפט בטענה ש"זה עניין של ביטחון המדינה". אבל כמה אנשים לא מזוהים כן נכחו במשפט, למרות שאינם בני משפחה או אנשי בית המשפט.

מעצר ללא עילה חוקית

ב-25 בפברואר 2012 פרצו לביתה של גב' צ'יו שוטרים שלא הזדהו בפניה ולא הציגו כל צו המתיר להם חיפוש בביתה. הם עצרו אותה ללא עילה חוקית, חיפשו בביתה  כדי למצוא משהו להפליל אותה, ולקחו חפצים אישיים שלה. כל הפעולה הייתה חסרת בסיס חוקי ולא הגיונית, כמו כל הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד הפאלון גונג.

המסמך ה"מסווג" אינו מסווג כלל, והוא גם לא היה במחשב של גב' צ'יו

עורך הדין של גב' צ'יו ציין כי אותו מסמך "מסווג" שכביכול נמצא במחשבה של גב' צ'יו כבר פורסם באינטרנט כמה שנים קודם לכן. יתרה מכך, על פי דבריה המסמך הזה בכלל לא היה על המחשב שלה. כל ה"ראיות" נגדה בושלו לאחר שהמחשב שלה נלקח ממנה, ולפיכך אינן חוקיות.

איומים והטרדות הופעלו על עורכי הדין של גב' צ'יו

על פי חוקי סין בית המשפט יכול לאשר חיפוש אך ורק על מי שעומד לדין, וגם לכך יש להנפיק צו מתאים. אך בית המשפט המחוזי של צ'אנג-אן אמר לעורכי הדין שהם יצטרכו לעבור "בדיקה ביטחונית". עורכי הדין הצביעו על כך שזו הפרה של נוהל שהוצא על ידי בית המשפט העליון שעורכי דין פטורים מבדיקה שכזאת. רשויות בית המשפט לא הסכימו לפטור את עורכי הדין, ורק לאחר דין ודברים הסכימו ללכת על פי החוק ולהסיר את דרישתם.

ראיות פוברקו, "הודאה" כביכול נחתמה בחתימה מזויפת

לבית המשפט הוצגה "הודאה" כביכול לאחר כביכול חקירה ב-26 בפברואר. אולם על פי רישומי המשטרה משני מקורות שונים, הן של מרכז המעצר והן של דיווחי תא 304 בו הייתה כלואה, ב-26 בפברואר, היום השני למעצרה, גב' צ'יו לא נחקרה כלל. כמו כן הודיעה גב' צ'יו כי אין זו חתימתה המופיעה על ההודאה.

צו לשחרר את גב' צ'יו לא כובד על ידי המשטרה

למעשה, 45 יום לאחר מעצרה הונפקה הודעת שחרור לגב' צ'יו מחוסר ראיות. אולים במקום לשחרר אותה, מספר שוטרים בהנחיית דו צ'ונג-לין מתחנת המשטרה של סי-פאנג לקחו אותה למחנה עבודה בכפייה כשהודעת השחרור בידיה, והיא הוחזקה שם עוד 45 יום. מאותו היום החל דו צ'ונג-לין לפברק נגדה ראיות. הוא ניסה לשכנע שכנים שלה להעיד נגדה, ושכנע את הפרקליטות לעצור אותה שוב בעילה של "החזקת מסמך מסווג". כך הוארך מעצרה והיא עלולה להיות קורבן לגזר דין לא חוקי. בני משפחתה הודיעו כבר שהם לעולם לא יוותרו, ושהם יעקבו אחרי ההתפתחויות ויתבעו את קציני המשטרה ואת התובעים המעורבים בתיק.

שמות המעורבים בפשעים אלו מופיעים בגרסה באנגלית עם מספרי הטלפון שלהם.