Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שיחות טלפון ממתרגלים בחו"ל מצילות חיי אדם

יוני 20, 2013 |   מתרגל מסין

(Minghui.org)

ברכות לצוות הטלפונים של המתרגלים בחו"ל,

ב-15 במאי 2013 נעצרה מתרגלת בעודה מחלקת חומרי מידע על הפאלון גונג. היא נלקחה למרכז מעצרים. המתרגלים המקומיים התארגנו במהירות להצילה על ידי פרסום באתר Minghui של מספרי הטלפון של מבצעי הפשע.

השוטרים שהשתתפו במעצר נבהלו לאחר שקיבלו שיחות טלפון ממתרגלים מחוץ לסין. הם ניסו להבין מי חשף את מספרי הטלפון באמצעות איתור מתרגלים מקומיים והביעו חרטה על שהשתתפו במעצר.

המתרגלת העצורה שוחררה ב-22 במאי 2013. היה זה צעד חסר תקדים. המשטרה לא שחררה מעולם מתרגלים לאחר תקופת זמן קצרה כל כך.

כוחות הביטחון שרודפות את המתרגלים בסין בשנים האחרונות כוללות שוטרים ממחלקת המשטרה, אנשי ביטחון פנים, ופקידים המעורבים ברדיפה באופן פסיבי. העובדים במשרד 610, אינם לוקחים עוד חלק במעצרים. בעבר, מנהל משרד 610 במחוזו של הכותב השתתף באופן פעיל ברדיפה. הוא עצר מתרגלים פעמים רבות ולקח אותם למרכז לשטיפת מוח.

באחת הפעמים, קיבל מנהל משרד 610 שיחת טלפון מארה"ב. המטלפן ציין את שמו ומעמדו של המנהל והאיץ בו להפסיק לרדוף מתרגלים. כמו כן, סיפר לו המתרגל את העובדות על הפאלון גונג. תחילה, התקשה המנהל להאמין שהשיחה אכן מגיעה מארה"ב והוא צלצל למחרת לתחנת המשטרה לבדוק את העניין. הוא היה המום ומפוחד כשגילה שמקור השיחה היה אכן בארה"ב.

במשך כחמש שנים מאז השיחה, נמנע אותו מנהל מלרדוף מתרגלים. הוא עזב את משרתו ב-2012, והמנהל החדש של משרד 610 לא השתתף אף הוא, ברדיפת מתרגלים.

ב-2012 כששמונה מתרגלים במחוז שלנו יצאו לכפר לחלק חומרי מידע על דאפא, כפריים שלא ידעו את האמת, דיווחו עליהם לשלטונות והם נעצרו על ידי המשטרה.

בעקבות זאת צלצלו מתרגלים מקומיים ומתרגלים מחו"ל לתחנת המשטרה. השוטרים צלצלו למשפחות המתרגלים וסיפרו להן שמאז המעצרים, הטלפונים שלהם אינם חדלים מלצלצל. כל שמונת המתרגלים שוחררו תוך 15 יום.

שיחות הטלפון מחו"ל סייעו בהצלת המתרגלים העצורים, וחשיבותן היא לאין ערוך.המטלפנים עשו עבודה נפלאה והמתרגלים בסין מודים להם מאוד.