Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שלילת הכוחות הישנים המנסים לנצל את ילדינו כדי להפריע לנו

יולי 10, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

לפני שבתי הגיעה לגיל שנה, היא הייתה תינוקת מאוד צייתנית ושקטה. היא אף פעם לא הפריעה לי בעת שביצעתי את שלושת הדברים. דרכה גיליתי כמה ישויות חיות בעלות יחסים גורליים והצלתי אותן.

כשגדלה מעט השתנתה מאוד. כל פעם ששלחתי מחשבות נכונות הייתה מתחילה לבכות. כשהתחילה ללכת, הייתה באה אלי ובכוונה הייתה מפרידה את ידיי בעת ששלחתי מחשבות נכונות. לאחר שהייתה נרדמת, הייתה מתעוררת בעת ששלחתי מחשבות נכונות או שלמדתי את הפא והייתה מפריעה לי. כשלמדתי את הפא. בחוסר זהירות הייתה מתחילה לדפדף בספר. כשהייתי לוקחת ממנה את הספר, הייתה מתחילה לבכות ולצעוק.

לכן יכולתי לעשות את שלושת הדברים רק לאחר שהלכה לישון או כשלא הייתה בסביבה. בדרך כלל הייתה הולכת לישון די מאוחר הייתי אומרת שזה בסביבת חצות. אפילו כשהייתה נרדמת במשך היום, הייתה מתעוררת כשהתחלתי לעשות משהו. לא יכולתי לעשות הרבה אם הייתה ישנה מאוחר. בעבר חשבתי שהכוחות הישנים לא יכולים להפריע לי היות והייתי מאוד שקדנית. כעת אני חושבת שבתי מפריעה לי היות ולא עשיתי את שלושת הדברים היטב. כתוצאה מכך לא יכולתי ללמוד היטב את הפא או לישון טוב. הייתי מותשת ולא יכולתי לעשות דבר.

יום אחד קראתי שיתוף של מתרגלת עמיתה. המתרגלת שיתפה שכשהנכד שלה היה קטן הוא גם הפריע לה בעת שעשתה את שלושת הדברים. בהתחלה חשבה שהנכד שלה רוצה את קרבתה. יום אחד המתרגלת הזו קראה מאמר שיתוף של מתרגל שבנו גם הפריע לו. הוא האמין שאלו היו הפרעות שהכוחות הישנים סידרו. הוא ביקש את עזרת המאסטר לשלול את הסידור של הכוחות הישנים. לאחר זאת בנו הפסיק להפריע לו.

המאמר עורר את השראתה והיא עשתה את מה שאותו מתרגל עשה. אחד מבני משפחת המתרגלת שעינו השלישית הייתה פתוחה ראה שלפני שהנכד ירד לכדור הארץ הוא חתם חוזה עם הכוחות הישנים. בחוזה הכוחות הישנים איימו עליו שאם הוא רוצה להשיג את הפא עליו להפריע לאהובים עליו בממד האנושי. מה עוד שגופו בממדים האחרים היה קשור. לאחר שהיא למדה את הנכד שלה לומר לפני תמונת המאסטר "אני אשלול את כל הסידורים של הכוחות הישנים, ורק אתנהג לפי הדרך שאורגנה על-ידי המאסטר", הוא נהפך לאדם שונה. הוא החל לעודד אותה לייצר חומרי הבהרת אמת.גופו בממדים האחרים גם השתחרר.

הושפעתי מאוד לאחר שקראתי זאת. החזקתי בבתי וכרעתי ברך לפני תמונת המאסטר ואמרתי, "מאסטר בתי אינה יכולה לדבר בעצמה היות והיא עדיין יותר מדי צעירה לומר דבר. הייתי רוצה לבקש מהמאסטר בשמה, אם היא חתמה על חוזה עם הכוחות הישנים, אנחנו עכשיו שוללים אותו לחלוטין. תמיד ננהג לפי הדרכת המאסטר, נתנער ונחסל את הכוחות הישנים ואת תכנוניהם. מאסטר כשבתי תוכל לומר זאת בעצמה אבקש ממנה לומר לך זאת עוד פעם. תודה רבה!"

כעת בתי השתנתה היא אינה מפריעה לי יותר כשאני לומדת את הפא או שולחת מחשבות נכונות. לפעמים היא מחקה אותי כשאני מבצעת את התרגילים. לאחר שראיתי כמה שהיא השתנתה רציתי לכתוב זאת ולשתף זאת. בגלל עצלנותי לקחתי את העיפרון ביד רק לאחרונה. לפני יומיים חלמתי חלום. חלמתי שמישהו נתן לי עיפרון המחודד משני צדיו. כשהתעוררתי חשבתי שאולי היה זה רמז מהמאסטר הרומז לי לכתוב את השיתוף הזה.