Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בבית חולים 261 בבייג'ינג מענים מתרגלות בזריקות של חומרים לא ידועים ובשוק חשמלי

יולי 10, 2013 |   כתב Minghui בבייג'ינג

(Minghui.org)


בית החולים הצבאי 261 בבייג'ינג ידוע גם כמרכז לחולי נפש ומרכז אזורי לאבחון וטיפול ביוטכנולוגי. נמסר שבית החולים מעורב ישירות ברדיפת מתרגלות פאלון גונג. מתרגלות שסירבו לעבור "חינוך מחדש" ("שינוי") לאחר שהיו במרכזי שטיפת מוח מועברות למחלקה הפסיכיאטרית מס' 3 למוח המיועדת לנשים. לאחר כמה שאלות הרופאים מאשפזים את המתרגלות בניגוד לרצונן והמשפחות חייבות בתשלום עלות האשפוז.

במחלקה מענים את המתרגלות בשוק חשמלי שעלותו למשפחה היא 500 יואן באמתלה של "טיפול רפואי". "טיפול" נוסף הוא מתקן שמרכיבים על הראש של המתרגלת והוא גורם לאיבוד הכרה. כשהן חוזרות להכרתן הן מרגישות שהן חולות מאוד. כמו כן מזריקים להן או מאכילים אותן בכפייה בסמים בלתי ידועים. בית החולים מאלץ את המשפחות לשכור מטפלים. לדברי המטפלים מי שמסרבת לקבל את הטיפולים והתרופות לא מקבלת רשות לצאת החוצה. גם פציינטים של בית החולים טוענים שמה שנותנים להם גורם לאובדן זיכרון.

מתרגלות בריאות בנפשן ובגופן מעונות שם עד לנקודה בה הן נעשות כחושות מאוד, סובלות מעוויתות ומהזיות בשמיעה וראייה. לאחר זמן מה הן זקוקות לעזרה כדי לקום, ראייתן מתערפלת, גופן מגרד, הן מדברות בקול רפה וחשות חסרות מנוחה בצורה קיצונית.