Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

סולו של כלי הנגינה הסיני העתיק "פּיפָּה": "תקווה"

יולי 17, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

הולחן על ידי Ge Wa

"פּיפָּה" הוא כלי הנגינה הסיני העתיק, פירוש שמו "תקווה"

לשמיעה והורדה:Download) 7.4MB