Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

העיר סנט לואיס, מיזורי, העבירה החלטה המגנה את קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג המתבצעת על ידי המק"ס

יולי 21, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)


ההחלטה של העיר סנט לואיס

הואיל ופאלון גונג (פאלון דאפא) היא שיטה סינית מסורתית לטיפוח-עצמי, המתבססת על עקרונות אמת, חמלה וסובלנות שמהווה משיכה למיליוני אנשים מכל הגילאים והרקעים ומתורגלת ביותר מ-100 מדינות בכל העולם;

והואיל מאז 1999 כאשר נשיא סין לשעבר השיק את קמפיין "עקירה מהשורש" כנגד הפאלון גונג, מאות אלפי מתרגלי פאלון גונג עצורים ומעונים עקב אמונתם;

והואיל והתנהלה חקירה עצמאית על ידי חבר הפרלמנט הקנדי לשעבר, דיוויד קילגור המכובד ועורך הדין לזכויות אדם, דיוויד מטאס שהסיקה ב-6 ביולי "שהייתה וממשיכה היום השתלטות על איברים ממתרגלי פאלון גונג שלא מרצונם";

והואיל וזוהי גם אחריותנו כבני אדם לעורר מודעות הכרחית לעצירת הפשעים המחרידים כנגד עמיתנו בני אדם, לא משנה באיזה מחיר.

לכן התקבלה עכשיו החלטה שחברי מועצת העיר סנט לואיס קוראים לממשלת ארה"ב לגנות את הרדיפה כנגד הפאלון גונג וכנגד הפשע של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג ותורמי-איברים-בכפייה אחרים בסין.

הוצגה ביום התשיעי ביולי 2013 על ידי החתומים מטה:

קרייג שמיד, אחראי על מועצת העיר

לואיס אי. ריד, נשיא, מועצת העיר

דיוויד וו. סוויני, מזכיר מועצת העיר