Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

11 מתרגלי פאלון גונג עדיין עצורים באופן בלתי חוקי בעיר ג'יאו-הה, פרובינציית ג'י-לין

יולי 27, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

אחד עשר מתרגלי פאלון גונג עדיין עצורים באופן בלתי חוקי בבתי כלא ומחנות עבודה בכפייה בעיר ג'יאו-הה, פרובינציית ג'י-לין.

גב' לי ג'ן-הואה, כבת חמישים, נעצרה באפריל 2008. היא עברה עינויי תלייה ומצבה נעשה די מהר קריטי. עקב העינויים שעברה היו לה עוויתות והיא הקיאה במשך שלושה שבועות רצופים. ההאשמות נגדה מפוברקות ונגזרו עליה באופן בלתי חוקי 10 שנות מאסר. זה אינה מאסרה הבלתי חוקי הראשון בשל היותה מתרגלת של פאלון גונג.

 

תמונה: עינוי תלייה

גם עשרת המתרגלים האחרים נעצרו שלא כחוק. גם הם נידונו למספר שנות מאסר, וגם הם עוברים עינויים שונים בהוראת המפלגה הקומוניסטית הסינית. המטרה היא לאלץ אותם לחתום שהם יפסיקו לתרגל פאלון גונג ולהאמין בעקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" ודורשים מהם להשמיץ את השיטה בפומבי. מי שנחוש באמונתו ומסרב לחתום, מעבירים אותו "חינוך מחדש" באמצעות שטיפות מוח ועינויים.

במאמר באנגלית מפורטים שמותיהם ופרטים נוספים: ▪  Eleven Falun Gong Practitioners Still Unlawfully Imprisoned in Jiaohe City, Jilin Province