Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עו"ד ספרדי מקדם החמרה בחוקי "תיירות השתלות איברים" לסין בשל קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג כשהם חיים

יולי 31, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

ב-20 ביולי ערכו מתרגלי פאלון גונג ופעילי זכויות אדם מ-27 מדינות באירופה עצרת מול בניין העירייה בקופנהגן, דנמרק לגנות את 14 שנות הרדיפה הממושכת של הפאלון גונג בסין. מר קרלוס איגלסיאס, עורך-דין ספרדי דיבר בעצרת על החוק הספרדי האוסר על אזרחים ספרדיים לרכוש במודע איבר להשתלה ממקור בלתי חוקי.

קרלוס איגלסיאס, עו"ד ספרדי מדבר בעצרת

אחרי העצרת סיפר מר איגלסיאס לכתבים מה קידם את החוק. כמה ימים לפני העצרת, האגודה הלאומית להשתלות בספרד מתחה ביקורת על תושב ספרד. האיש, אוסקר גאריי, עבר ניתוח השתלת כבד בסין ועודד אחרים לנסוע לסין אם הם זקוקים לאיברים שונים להשתלות.

גאריי, לשעבר מכור כבד לאלכוהול, נסע לסין ב-2008 להשתלת כבד חדש בעקבות סיבוכים רפואיים שפסלו את מועמדותו להשתלה בספרד. הוא שילם 130,000 אירו עבור הטיפול. סיפורו של גאריי דווח בעיתון הגדול ביותר בספרד, El Pais ב-2010. הכתבה תיארה בפרוטרוט את נסיעתו לטיאן-ג'ין שבסין, שם הושתל בגופו הכבד על פי סידור שנקבע אתו מראש.

עד יוני 2010 מה שגאריי עשה היה חוקי עדיין בספרד. ב-20 ביוני 2010 הועבר חוק שהפך זאת לעבירה פלילית: "לקדם, לסייע או לפרסם רכישת איבר ממקור בלתי חוקי". אלה המעורבים בפעילויות כאלה ומקבלי האיברים הבלתי חוקיים, עלולים לשבת במאסר מ-6 עד 12 שנים.

לדברי מר איגלסיאס, לעודד אנשים לנסוע לסין בעבור השתלות איברים זוהי עבירה פלילית. החוק שונה למעשה רק אחרי ששני החוקרים הקנדיים, חבר הפרלמנט לשעבר, דיוויד קילגור ועורך הדין לזכויות אדם דיוויד מטאס הביאו לידיעתם של מחוקקים ומומחי השתלות בספרד את קצירת האיברים ההמונית המתבצעת נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין. "קילגור ומטאס מסרו את הדוח שלהם לאגודה הלאומית להשתלות", אמר אילסיאס, "והמליצו שמשרד הבריאות יפרסם הוראות והמלצות לאסור נסיעה לסין לקבלת איברים".

איגלסיאס תיאר את העקירה ההמונית של איברים ממתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון נוספים כ"פעולת רצח-עם ממש". הוא אמר: "האגודה הלאומית להשתלות בספרד תומכת בזכויות אדם באופן כללי, ובפרט בזכויות אדם בסין, והיא מסייעת לחברה הספרדית להבין את המציאות המתרחשת תחת הדיקטטורה של המשטר הקומוניסטי הסיני".