Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אינדיאנה ארה"ב: העיר סאות'פורט מכריזה על ה-9 באוגוסט 2013, כעל יום הפאלון דאפא

אוג' 20, 2013 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

לאחרונה, ראש העיר ורנון ג'ס טסטרות' מהעיר סאות'פורט אינדיאנה, הכריז על ה-9 באוגוסט כיום הפאלון דאפא בעיר סאות'פורט, והזמין את כל התושבים לציין את המאורע.


משרד ראש העיר

הכרזה

ברכות לכולם:

הואיל והפאלון דאפא אשר ידועה גם בשם פאלון גונג היא שיטת תרגול למחשבה לגוף ולרוח, אשר הופיעה לראשונה בסין וכוללת מדיטציה ותנועות עדינות איטיות;

הואיל ושיטת התרגול העתיקה הזו מדגישה את העקרונות של אמת חמלה וסובלנות;

והואיל והפאלון דאפא אשר הוצגה לציבור לראשונה בשנת 1992, מתורגלת כעת ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם;

הואיל וקונגרס ארה"ב הכיר בפאלון דאפא כתנועה רוחנית שלווה ופעל להבאה לאור של הרדיפה שמנהלת הממשלה הסינית נגד אלו שמתרגלים בסין כמו גם נגד מתרגלים בארה"ב.

לפיכך, כעת, אני ורנון ג'ס טסטרות', ראש העיר סאות'פורט אינדיאנה, מכריז בזאת על ה-9 באוגוסט 2013 כעל

"יום הפאלון דאפא"

בעיר סאות'פורט ומזמין את כל התושבים לציין את המאורע.

כעדות לכך, הנני מניח את ידי ומטביע את חותם העיר סאות'פורט ביום זה ה-9 באוגוסט שנת 2013

(חתימה)

 

ורנון ג'ס טסטרות'

ראש העיר, סאות'פורט