Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

רשויות החוק בג'ין-טאי הוליכו שולל את משפחתה של גב' ג'אנג אי-ליאן כדי להרשיעה בניגוד לחוק

אוג' 30, 2013 |   כתב Minghui מפרובינציית שאאן-שי, סין

(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' ג'אנג אי-ליאן מבאו-ג'י בשאאן-שי נעצרה באופן בלתי חוקי עקב אמונתה והוחזקה במעצר מעבר לתקופת הזמן המותר בחוק. היא נשפטה ב-26 ביוני 2013 לאחר שרשויות החוק הוליכו שולל את משפחתה וניסו לכפות עליה להודות באשמה, על אף שלא ביצעה שום פשע.

גב' ג'אנג נעצרה באופן בלתי חוקי כ-7 חודשים טרם משפטה כששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג וחילקה עלוני מידע. בעקבות מעצרה נערכו חיפוש וביזה בביתה והיא נכלאה במרכז המעצרים של ג'ין-טאי.

בית הדין ומשרד התביעה מוליכים שולל את בעלה של גב' ג'אנג

עורך דינה של גב' ג'אנג יצר קשר עם משרד התביעה ובית הדין בג'ין-טאי פעמים רבות. הוא הצהיר בבירור שפעולותיה של גב' ג'אנג וחופש האמונה נתמכים על ידי החוקה ודרש מבית הדין לפסול את התיק. בית הדין והתביעה התעלמו מהעובדות החוקיות ובמקום זאת "שכנעו" את בעלה של גב' ג'אנג להחליף את עורך הדין בעורך דין מטעמם, והבטיחו לו שאשתו תשתחרר אם תודה באשמה ותביע נכונות לעבור "שינוי" ("חינוך מחדש"). הבעל הודיע לעורך הדין ששירותיו אינם נחוצים עוד ולדרישת התביעה כתב מכתב לאשתו עם התנאים שהכתיבו לו.

משפט בלתי חוקי

עורך דינה של גב' ג'אנג נפגש עמה גם לאחר שקיבל את ההודעה הטלפונית מבעלה. לאחר מכן הגיע לשימוע בבית הדין ומסר מסמך בו כופרת לקוחתו באשמה. הוא הדגיש שהשימוש בסעיף 300 של הקוד הפלילי כדי לרדוף מתרגלי פאלון גונג אינו חוקי.

אחיה של גב' ג'אנג שגם הוא מתרגל נרדף למוות בבית כלא. הוא הותיר ברשותה של אחותו קלטות ותקליטורים של פאלון גונג. המשטרה החרימה אותם והשתמשה בהם בבית הדין כראיות נגד גב' ג'אנג.

עורך הדין שמונה על ידי בית הדין לא אמר מילה במהלך המשפט ועזב מוקדם מהרגיל. בעלה ומשפחתה של גב' ג'אנג נוכחו לדעת שהרשויות הוליכו אותם שולל.