Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

משטרת יי-יאנג עצרה עשרות מתרגלי פאלון גונג במאי 2013

ספט' 12, 2013 |   כתב מינג-הוויי מפרובינציית הו-נאן, סין

(Minghui.org)

משטרת יי-יאנג שבפרובינציית הו-נאן עצרה שלא כחוק עשרות מתרגלי פאלון גונג באזורים נרחבים באמצע מאי 2013.

המשטרה ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") שיתפו פעולה באזורים השונים: חבורות של שוטרים פרצו לבתיהם של מתרגלי פאלון גונג שלא עברו על החוק, עצרו אותם ואת אורחיהם באופן אלים, איימו, לקחו רכוש פרטי והרסו.

בגרסה באנגלית מפורטים שמות של המתרגלים ופרטי המעצרים האלימים. כמו כן מפורטים שמות אנשים ומחלקות משטרה שלקחו חלק בפשעים אלו, ומספרי הטלפון שלהם.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג על ידי המשטר בסין