Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

המשטר בסין כביכול מפרק מחנות כפייה, אך ממשיך להחזיק מתרגלי פאלון גונג במתקני כליאה, "חינוך מחדש" ועינויים

ספט' 2, 2013 |   כתב Minghui בסין

(Minghui.org)

בששת החודשים האחרונים שמענו שמחנות העבודה בכפייה בסין נסגרים. זאת לאחר שהקהילה הבינ"ל נחשפה לגילויים על העינויים שעוברים אזרחי סין, ובמיוחד מאות אלפי מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג, במערכת מחנות זו.

אומנם חלק ממתרגלי הפאלון גונג שהוחזקו במחנות אלה משוחררים כיום. אולם המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) ממשיכה להחזיק במאסר מתרגלים בכמה מהמחנות ומעבירה אותם למתקנים אחרים. בנוסף, המתרגלים האלה שכבר שוחררו עלולים להיעצר שוב, שכן כל המעצרים, המשפטים והכליאות הממושכות הקשורים לפאלון גונג הם שרירותיים ובלתי חוקיים, ומוכתבים מהמפלגה ומ"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני").

מחנה העבודה בכפייה בג'ואו-ג'ן שיחרר את כל האסירים למעט מתרגלי פאלון גונג

מחנה העבודה בכפייה גו'או-ג'ן בבאו-ג'י שבפרובינציית שאן-שי שחרר בתחילת אוגוסט 2013 את כל הכלואים בו, למעט 3 מתרגלי פאלון גונג: טו סונג-שאן, צ'ן באו-האן ולי שו-פנג. המתקן משמש כיום כמרכז "לשינוי שיקומי".

מחנה העבודה בכפייה בפרובינציית ג'יאנג-שי מעביר מתרגלי פאלון גונג למרכז שיקום

מחנה העבודה בכפייה בג'יאנג-שי פורק רשמית בתחילת 2013 וחלק מאסיריו שוחררו. רוב מתרגלי פאלון גונג שהיו שם הועברו למרכז שיקום בג'יאנג-שי.

מתרגלת הפאלון גונג, גב' טאן מיי-לי הגיעה למחנה בשנה שעברה והועברה מאוחר יותר למתקן עינויים אחר. בעלה נסע לבקר אותה לאחרונה ונדרש לשלם עוד כסף למרכז. כשביקש לדעת מדוע, שהרי תקופת מאסרה עומדת להסתיים תוך כמה ימים, נאמר לו על ידי ראש מחלקת ה"חינוך מחדש" שם שהוא מאריך את תקופת עונשה. כשהבעל התווכח על חוקיות ההליך אמר לו הבכיר: "מדוע לא תנסה לתבוע אותי?"

המק"ס מבצעת רצח-עם כלפי מתרגלי פאלון גונג. עם התמוטטותה של מערכת מחנות העבודה בכפייה, חשוב שכל המשתתפים בפעילויות ומבצעי הפשעים במחנות העבודה יפסיקו את מעורבותם בפשעים אלה נגד האנושות.