Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מעצרים המוניים של מתרגלי פאלון גונג בשי-ג'יאה-ג'ואנג והאזורים הסמוכים לה

יאנ' 2, 2014 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית הה-ביי, סין

(Minghui.org)

לפחות 23 מתרגלי פאלון גונג נעצרו באופן בלתי חוקי בחודש החולף בשי-ג'יאה-ג'ואנג והאזורים הסמוכים לה, לאחר שהמשטרה צותתה לטלפונים של המתרגלים ועקבה אחריהם. מספר גדול של סוכני "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") וסוכנים חשאיים בלבוש אזרחי ביחד עם שוטרים של מחלקת המשטרה ומחלקות אחרות חברו כולם לבצע את המעצרים. הם פעלו בקבוצות, כשבכל קבוצה בין 7 ל-30 שוטרים וסוכנים כדי לפרוץ לבתיהם של המתרגלים מוקדם בבוקר ב-15 בנובמבר 2013. לאחר המעצרים בתי המתרגלים נהפכו ונבזזו, וחפצים אישיים שלהם כולל מחשבים, מדפסות, לוחות שנה וחפצים אחרים הוחרמו.

נראה שפעולתן הבלתי חוקית של רשויות החוק הייתה תגובה על הפצה של 180,000 לוחות שנה של 2014 שהכילו מידע לגבי השיטה הרוחנית הפאלון גונג.

מחלקת המשטרה הורתה לשוטרים ולסוכנים לבצע את המעצרים עם מסמכים חוקיים כמו צווי מעצר וצווי חיפוש.

במאמר באנגלית מפורטים שמות מתרגלי הפאלון גונג שידוע שנעצרו ופרטים על נסיבות מעצרם. כמו כן מפורטים שמות האחראים לביצוע העוולות.