Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הדו"ח השנתי של ועדת הקונגרס האמריקני: המפלגה הקומוניסטית הסינית ממשיכה לרדוף את הפאלון גונג

אוק' 16, 2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

"מצב זכויות האדם ושלטון החוק בסין לא השתפר בשנה האחרונה ואף התדרדר בכמה תחומים המסוקרים בדו"ח זה. המשטר הסיני והמפלגה הקומוניסטית המשיכו לתת דגש לשליטה סמכותית על חשבון זכויות אדם ושלטון החוק" – זהו ציטוט מהדו"ח השנתי 2014 של ועדת הקונגרס האמריקני על סין שפורסם באוקטובר.

הדו"ח מציין שהמשטר הסיני ממשיך ברדיפה שיטתית בקנה מידה רחב נגד הפאלון גונג. השימוש בעינויים והתעללות נפוץ. נראה,שקיימת קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בעודם חיים.

"הממשל (הסיני) מהדק את ההגבלות על התומכים בזכויות אדם, על החברה האזרחית, על עורכי דין לזכויות אדם, על עיתונאים מקומיים וזרים, על האינטרנט ועל מוסדות דתיים".

"קריאה לשחרורם של אזרחים סיניים עצורים, כלואים או אסורים על התמדתם השקטה באמונותיהם הדתיות הכוללות את הזכות להחזיק באמונות אלה ולקיימן". אסירים כאלה כוללים את וואנג ג'י-וון, מתרגל פאלון גונג המרצה 16 שנות מאסר על השתתפות בהפגנה שקטה באפריל 1999.

המפלגה הקומוניסטית הסינית ממשיכה ברדיפת הפאלון גונג ב-2013 וב-2014

דו"ח הוועדה מאשר את דיווחו המעמיק של אתר מינג-הווי: "בשנה האחרונה, המשיכו המשטר הסיני והמפלגה הקומוניסטית בהוצאתו לפועל של קמפיין נרחב ושיטתי שהחל ב-1999, שכלל בחלק מהמקרים מאמצים אלימים לדכא מתרגלי פאלון גונג, כדי שיוותרו על אמונתם ועל תרגול בפאלון גונג.

"החל מ-2013 המשטר והמפלגה פתחו בקמפיין בן 3 שנים בשם 'קרב מכריע' שמטרתו הייתה לצמצם את פעילויות הפאלון גונג ו'לשנות' מתרגלי פאלון גונג. הקמפיין מיושם בכל רמות הממשל, והרשויות קבעו מכסות 'שינוי' מדויקות כדי לעמוד ביעדים המקומיים.

"מילים כמו קרב, התקפה והתנגדות הופיעו באתרי אינטרנט רשמים של המשטר, והן מעידות על טבעו התוקפני של הקמפיין ועל העובדה שהמשטר והמפלגה המשיכו להדגיש את דיכוי הפאלון גונג".

עינויים בקנה מידה נרחב, ייתכן שמתרגלי פאלון גונג נתונים לקצירת איברים חיים בכפייה

הדו"ח מדגיש שעינויים והתעללות נפוצים בסין: "הוועדה המשיכה לבחון דוחות על פגיעה מכוונת במתרגלי פאלון גונג על ידי רשויות המשטר ומשרד 610 – מערכת ביטחון של המפלגה שהוקמה ביוני 1999, והעומדת מעל לסמכות החוק – כדי ליישם את הוצאתו מחוץ לחוק של הפאלון גונג".

"על-פי אתר מינג-הווי (הידוע גם כקליר-וויסדום) - ארגון חדשות הנוגע לפאלון גונג והממוקם בארה"ב, חטפו הרשויות במקרים רבים, מתרגלי פאלון גונג מבתיהם וכלאו אותם במתקנים שונים ובכללם מרכזי מעצרים של משרד הביטחון הציבורי, חינוך מחדש במחנות עבודה בכפייה (RTL) ובתי כלא, ו"שינוי" באמצעות מרכזי חינוך מחדש (הידועים גם בשמם 'מרכזי חינוך משפטי', או 'מרכזים לשטיפת מוח').

הרשויות נקטו באמצעים ל"שנות" אסירים, הכוללים מניעת שינה, מניעת מזון, האכלה בכוח ובכפייה, מכות, מכות חשמל, התעללות נפשית והתנהגות אלימה ואכזרית.

"לדוגמה, הוועדה בחנה דו"ח ממאי 2014 לגבי מתרגלת הפאלון גונג יאנג צ'ון-לינג שמתה באפריל 2014 עקב חבלות ופציעות שעברה לכאורה במהלך כליאה. נמסר שרשויות הכלא השתמשו במניעת שינה, חנק בשקית ניילון שהולבשה על ראשה, מכות חוזרות ונשנות וצורות התעללות נוספות שתוצאתן בחבלות פיזיות.

"יותר מכך, משקיפים בין-לאומיים הצהירו שקצירת איברים אפשרית ממתרגלי פאלון גונג המשיכה גם בשנה האחרונה המדווחת. על-פי דו"ח של אתר מינג-הווי ביולי 2014, מאז ה-20 ביולי 1999, רדיפת הפאלון גונג על ידי הרשויות הסיניות הסתכמה ב-3,769 מקרי מוות לפחות".

פאלון גונג ואחרים נרדפים עדיין גם אחרי ביטול מחנות עבודה בכפייה

הדו"ח מצהיר: "שמאז פירוקם ההדרגתי של מחנות עבודה בכפייה (RTL), שהחל בתחילת 2013, הרשויות הסיניות מסתמכות יותר ויותר על צורות אחרות של כליאה שרירותית כדי 'לנהל' את 'אוכלוסיית היעד' (zhongdian renkou) הכוללות קבוצות כמו מגישי עצומות ומתרגלי פאלון גונג".

"חלק ממתרגלי פאלון גונג ששוחררו מ-RTL נכלאו במרכזי שיקום מסמים הכוללים את מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יא שמותג מחדש כמרכז לשיקום וטיהור מסמים ומשרת גם חלק ממערכת בתי הכלא של פרובינציית ליאו-נינג.

"אמנסטי מדווחת שמתקן RTL בפרובינציית היילונג-ג'יאנג הוסב למרכז לשטיפת מוח לכליאת מתרגלי פאלון גונג. נמסר שהרשויות השתמשו ב'מרכזים לחינוך משפטי' בצורה נרחבת במשך יותר מעשור כדי לכלוא מתרגלי פאלון גונג במטרה לקדם את יעדם לשנות אותם. מרכזים כאלה נמסר, הלכו והתרבו כשמערכת ה- RTL פורקה".

"אמנסטי תיעדה יותר מ-10 מקרים שבהם מתרגלי פאלון גונג– שהיו כלואים במחנה עבודה בכפייה נאן-צ'ונג בפרובינציית סיצ'ואן, הועברו למרכז לשטיפת מוח לאחר סגירת המחנה, בגלל התמדתם באמונתם וסירובם לעבור שינוי.

"באביב 2014, נסגר מרכז לחינוך משפטי בג'יאן-סאן-ג'יאנג שבמחוז פו-ג'ין בהיילונג-ג'יאנג, בעקבות הפרסום על כליאתם ועינויים של ארבעה עורכי דין לזכויות אדם שהגיעו לכלא לספק סיוע משפטי למתרגלי פאלון גונג. אולם נמסר שהרשויות החליפו את מתקן ג'יאן-סאן-ג'יאנג במרכז בכפייה לשיקום מסמים בעיר צ'י-צ'י-האר, המשמש כמרכז לחינוך משפטי לכליאת מתרגלי פאלון גונג".

רדיפת עורכי דין לזכויות אדם ומתנגדים

"הרשויות הטרידו וכלאו גם אנשים שניסו לסייע למתרגלי פאלון גונג, ובכללם עורכי דין שרצו לספק סיוע משפטי ללקוחותיהם. במארס 2014, ביקרו עורכי הדין טאנג ג'י-טיאן, ג'יאנג טיאן-יונג, וואנג צ'נג וג'אנג ג'ון-ג'יה במרכז ללימודי משפט בגי'אן-סאן-ג'יאנג, בניסיון להבטיח את שחרורם של מתרגלי פאלון גונג כלואים.

"נמסר שהרשויות המקומיות חטפו את ארבעת עורכי הדין ממלונם, כלאו אותם במשרד הביטחון הציבורי המקומי והאשימו אותם 'בשימוש בפעילויות כת כדי לסכן את חברה'. לאחר מכן הכו את עורכי הדין במהלך הכליאה, וגרמו להם לחבלות פיזיות.

"נמסר שהרשויות המקומיות כפו על עורכי הדין לחתום על הצהרה בה הם מודים שהם 'הפריעו את הסדר הציבורי' ואיימו על עורך הדין טאנג ג'י-טיאן שהוא ייקבר בחיים. כמו כן כלאו הרשויות ועינו לכאורה עורכי דין אחרים ואזרחים סינים שהגיעו למרכז הנ"ל לתמוך בעורכי הדין".

"שוטרים בגי'אן-סאן-ג'יאנג שברו 10 מצלעותיו של טאנג והביטחון המקומי התערב והפריע כשטאנג ניסה בעקבות זאת לקבל טיפול בבית חולים".