Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

רמז לחקירה: "תורמי" כבד מפוקפקים בבית החולים הראשון של אוניברסיטת ג'י-לין

אוק' 26, 2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

הערת עורך: מתרגלי פאלון גונג אוספים רמזים כדי לסייע לחקירות בין-לאומיות שמטרתן לחשוף את היקף שיעור זוועות קצירת איברים בסין. אחת מעובדות המפתח המובילה לאישוש החשד בקצירת איברים בלתי חוקית, הוא זמן ההמתנה הקצר לאיברים תואמים. זה מצביע על קיומו של בנק איברים חי ורצח על פי ביקוש של אסירי מצפון.

זמן ההמתנה לכבד תואם להשתלה בבית החולים הראשון באוניברסיטת ג'י-לין הוא ממש קצר מאוד.

ג'אנג ג'ון-פינג גבר בשנות ה-40 המתין רק 20 יום כדי לקבל כבד. ניתוח ההשתלה שלו עבר בצורה חלקה. הוא עזב את בית החולים בספטמבר 2014.

לדברי אשתו, כמה חולים קיבלו כבד תואם ביום בו התקבלו לבית החולים. הם הגיעו בבוקר לבדיקות התאמת רקמות ואחר הצהריים נותחו.

חולים שעליהם להמתין חודשיים או שלושה לכבדים תואמים נחשבים "חסרי מזל". אשתו של ג'אנג נוכחה לדעת שחולים שהיו זקוקים להשתלות כבד ואושפזו בבית החולים לפני בעלה קיבלו גם כן כבדים תואמים.

משפחתו של ג'אנג שילמה יותר מ-600,000 יואן (כ-10,000 דולר) עבור הניתוח.

על-פי הוראות הרופא, ג'אנג צריך לקחת תרופות נגד דחייה במשך שנה אחת, בעלות 60,000 עד 70,000 יואן. מינון התרופות יופחת כל שנה והוא יוכל להפסיק לקחת אותן לאחר 7 שנים.

על-פי אתר האינטרנט של בית החולים, מ-2011 בוצעו שם 124 השתלות כליה, 120 השתלות קרנית, 55 השתלות כבד, השתלת לב אחת והשתלת ריאה אחת. הם לא פירטו מהיכן התקבלו כה הרבה איברים.