Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

"האם מישהו ראה אותי מכה אתכם?"

נוב' 10, 2014 |   כתב מינג הווי מפרובינציית סצ'ואן, סין

(Minghui.org)

"האם מישהו ראה אותי מכה אתכם? אני יכול להכות אותכם למוות. אז מה?", כך אמר שוטר לגברת יין גואנג-סו ולבעלה בזמן שהיכה אותם בתחנת המשטרה של העיר מיאן-יואן.

מישהו הלשין למשטרה בבוקר ה-11 בספטמבר 2014 ששני מתרגלי הפאלון גונג מדברים עם אנשים בעיר מיאן-יואן על תרגול הפאלון גונג.

שוטרים ממשטרת מיאן-יואן רדפו במכונית משטרה אחרי גב' יין ובעלה לאורך כמה קילומטרים. המתרגלים נפלו מהאופנוע שלהם ושוטרים כיתרו אותם, השכיבו אותם על האדמה והיכו אותם באכזריות.

אחד השוטרים לחץ בחוזקה עם הברך שלו על גבה של גב' יין עד כדי הפסקת נשימתה ואמר: "אני יכול להכות אותך עד מוות, אז מה?" אחר כך הם אזקו את בני הזוג ולקחו אותם לתחנת המשטרה, שם הם נחקרו והוכו קשות.

הם הוחזרו לעירם ב-4:00 לפנות בוקר על ידי פקידים מעיריית ג'יאן-אן ומוועדת השכונה (סניף המפלגה ברמת שכונה) בטיאן-הֶה שבעיר מיאן-ג'ו, ושוחררו ב-5:00 לפנות בוקר.