Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלת מוו-האן הועברה ביום שחרורה ישירות למרכז לשטיפת מוח מבלי להודיע למשפחתה

נוב' 17, 2014 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית הו-ביי

(Minghui.org)

בני משפחתה של המתרגלת שיאה מיי-רונג (Xia Meirong) הגיעו לאסוף אותה ביום שחרורה ממרכז המעצרים. אף על פי שהמתינו מ-8:00 בבוקר עד השעה 17:00 אחר הצהריים, הם לא ראו אותה יוצאת.

לאחר מספר ימים נודע להם ממישהו במרכז שהיא הועברה בחשאי מוקדם בבוקר ישירות למרכז לשטיפת מוח מבלי שיודיעו להם על כך.

גב' שיאה נעצרה ב-23 בספטמבר 2014 על שחילקה תוכנה נגד "חומת האש" – מחסום האינטרנט הסיני, כדי שיוכלו לדעת על המצב האמיתי של רדיפת הפאלון גונג על ידי המשטר בסין. היא הייתה כלואה במשך 10 ימים במרכז המעצרים המקומי ולאחר מכן הועברה בחשאי למרכז יוסון-שאן לשטיפת מוח בעיר וו-האן.

זמן קצר אחרי מעצרה של גב' שיה פנתה משפחתה למשטרת אר-צ'יא-ג'ייה שעצרה אותה כדי לשאול על מועד שחרורה. הם החלו לחשוד כשסירבו לתת להם את המועד המדויק. סגן המפקד במשטרה אמר שוב ושוב שזה ב-3 או ב-4 באוקטובר והשתמש בכל מיני תירוצים לא לתת תשובה חד משמעית למשפחה.

ב-3 באוקטובר הגיעו חלק מבני המשפחה למרכז המעצר שעתיים לפני מועד השחרור, וחלק אחר הגיעו לתחנת המשטרה. כשנפתחה דלת מרכז המעצר הם לא ראו את גב' שיה. הם המתינו לשווא עד השעה 17:00 אחר הצהריים.

גם הקרובים שהלכו לתחנת המשטרה לא קיבלו תשובה. בתחילה אמרו להם ששוטרים נשלחו לאסוף את גב' שיה. אבל כשנודע להם שהקבוצה הראשונה לא ראתה אותה, הם לחצו על סגן מפקד התחנה להסברים. הוא ענה להם שהם רק אחראים לשלוח אנשים למרכז ולא לאסוף אותם משם.

בני המשפחה כעסו אך היו חסרי אונים. רק לאחר כמה ימים נודע להם ממקור פנימי שגב' שיה הועברה למרכז לשטיפת מוח ביום שחרורה.